Notiks info stunda par konkursu „Remigrācijas atbalsta pasākums – uzņēmējdarbības atbalsts Limbažu novadā”

21.februārī plkst. 15.00, Webex platformā notiks info stunda par konkursu „Remigrācijas atbalsta pasākums – uzņēmējdarbības atbalsts Limbažu novadā”. Info stundas laikā būs iespēja uzzināt svarīgākos nosacījumus par konkursu, kā arī būs iespēja uzdot jautājumus par konkursu un tā pieteikuma sagatavošanu. Plašāk informācija par konkursu un konkursa nolikums: https://www.limbazunovads.lv/lv/jaunums/konkurss-remigracijas-atbalsta-pasakums-uznemejdarbibas-atbalsts-limbazu-novada Papildus informāciju var iegūt, sazinoties ar Alojas …

Notiks info stunda par konkursu „Remigrācijas atbalsta pasākums – uzņēmējdarbības atbalsts Limbažu novadā” Read More »

Konkurss „Remigrācijas atbalsta pasākums – uzņēmējdarbības atbalsts Limbažu novadā”

Limbažu novada pašvaldība ar Vidzemes plānošanas reģiona un Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas atbalstu rīko konkursu „Remigrācijas atbalsta pasākums – uzņēmējdarbības atbalsts Limbažu novadā”. Pieteikumus var iesniegt no 2024.gada 1.februāra līdz 29.februārim. Vienam konkursa uzvarētājam pašvaldības piešķirtā atbalsta summa nepārsniedz 12000,00 eiro, valsts piešķirtā atbalsta summa nepārsniedz 8000,00 eiro. Paša projekta pretendenta ieguldījuma apmērs …

Konkurss „Remigrācijas atbalsta pasākums – uzņēmējdarbības atbalsts Limbažu novadā” Read More »

Limbažu novada pašvaldība turpina attīstīt Zaļos ceļus

2023. gada oktobrī apstiprināts Latvijas Zaļo Ceļu asociācijas Latvijas – Igaunijas pārrobežu programmā iesniegtais projekts Zaļo ceļu pieejamības uzlabošanai Latvijā un Igaunijā – “Iekļaujoši un pieejami zaļie dzelzceļi Igaunijā un Latvijā”  (“Inclusive and accessible Green Railways in Estonia and Latvia”, saīsinājums: Green Railway II). Projekta vispārējais mērķis ir palielināt Zaļā dzelzceļa tūrisma produkta pieejamību, lai …

Limbažu novada pašvaldība turpina attīstīt Zaļos ceļus Read More »

Pilnveido tūrisma infrastruktūru Vidzemes piekrastē

Limbažu novada pašvaldība īstenojusi Eiropas Lauksaimniecības fonda lauku attīstībai (ELFLA) līdzfinansēto projektu “Tūrisma infrastruktūras pilnveidošana Limbažu novada Vidzemes piekrastē”, Nr. 22-09-AL22-A019.2201-000005 Atbilstoši 2020.gadā veiktajam pētījumam “2. Ziņojums. Baltijas jūras piekrastes apmeklējuma, tā radītās slodzes uz vidi un infrastruktūras izvērtējums pašvaldību teritoriālo vienību griezumā”- viena no prioritātēm ir publiskās infrastruktūras tīkla pilnveide, ņemot vērā Aizsargājamo biotopu …

Pilnveido tūrisma infrastruktūru Vidzemes piekrastē Read More »

Skultes pludmalē uzstādīti apmeklētāju plūsmas skaitītāji

Limbažu novada pašvaldības aģentūras “LAUTA” Limbažu novada publisko ūdeņu apsaimniekošanas nodaļa “Alda” realizējusi Limbažu novada pašvaldības un Eiropas Jūrlietu un zivsaimniecības fonda (EJZF) līdzfinansēto projektu “Vārzu pludmales apmeklētāju plūsmas skaitītāju uzstādīšana”, Nr. 22-09-FL05-F043.0206-000002. Projekta kopējās izmaksas 3 085,50 EUR, tai skaitā EJZF finansējums 2 776,95 EUR un pašvaldības finansējums 308,55 EUR.  Projekta ietvaros Skultes pagasta labiekārtotajā pludmales …

Skultes pludmalē uzstādīti apmeklētāju plūsmas skaitītāji Read More »

Tūrisma informācijas zīmju un stendu izvietošana Limbažu novadā

Projekta mērķis- Attīstīt tūrisma infrastruktūru Limbažu novadā partnerības “Brasla” teritorijā, veidot dabas un kultūrvēsturisko tūrisma objektu un vietu atpazīstamību, atvieglojot apmeklētājiem orientēšanos un veicināt vietu apmeklējumu skaita pieaugumu. Projekta id.nr. 19-09-AL20-A019.2201-000005 Projekta realizēšanas laikā: 1. Uzstādītās norādes zīmju komplekti (abpusēji) uz dabas un kultūrvēsturiskajiem objektiem Umurgas, Katvaru, Vidrižu un Limbažu pagastos; 2. Izveidoti trīs (3) ārpustelpu mobilās uzlādes punkti– darbībai …

Tūrisma informācijas zīmju un stendu izvietošana Limbažu novadā Read More »

Tūrisma informācijas zīmju un stendu izvietošana Limbažu novadā

Projekta mērķis ir attīstīt tūrisma infrastruktūru Limbažu novadā partnerības “Jūrkante” teritorijā, veidot dabas un kultūrvēsturisko tūrisma objektu un vietu atpazīstamību, atvieglojot apmeklētājiem orientēšanos un veicināt vietu apmeklējumu skaita pieaugumu. Projekta id.nr. 19-09-AL22-A019.2201-000011 Projekta realizēšanas laikā: 1. Uzstādītas norādes zīmes uz dabas un kultūrvēsturiskajiem objektiem Viļķenes, Pāles un Skultes pagastos; 2. Uzstādīti ārpustelpu mobilās uzlādes punkti- darbībai …

Tūrisma informācijas zīmju un stendu izvietošana Limbažu novadā Read More »

Zaļā velo ceļa pilnveidošana

Projekta mērķis ir pilnveidot tūrisma takas infrastruktūru no Limbažiem līdz Puikulei, nodrošinot kvalitatīvu brīvā laika pavadīšanas infrastruktūru. Darbi veikti Eiropas Lauksaimniecības fonda lauku attīstībai (ELFLA) un Limbažu novada pašvaldības līdzfinansētā un biedrības “Vidzemes lauku partnerība “Brasla” atbalstītā projektā “Zaļā velo ceļa pilnveidošana”. Projekta id. nr. 19-09-AL20-A019.2201-000006 Projekta “Zaļā veloceļa pilnveidošana”  realizācijas laikā: 1. uzstādīts apmeklētāju plūsmas skaitītājs (1 …

Zaļā velo ceļa pilnveidošana Read More »

Tirdzniecības vietu radīšana Limbažu novada amatnieku un mājražotāju produkcijas noieta veicināšanai

Projekta mērķis ir veicināt Limbažu novada amatnieku un mājražotāju ekonomisko aktivitāti un nodarbinātību lauku teritorijā izveidojot jaunas tirdzniecības vietas un pārdošanas/prezentēšanas formas, lai palielinātu produkcijas noietu un atpazīstamību. Projekta id.nr. 19-09-AL20-A019.2103-000002 Projekta laikā veikta: 1. Prezentācijas un tirdzniecības telšu un to aprīkojuma piegāde; 2. Apskaņošanas sistēmas piegāde; 3. Publikācija reģionālajā laikrakstā “Auseklis”; 4. Sagatavots informatīvais materiāls – Garšas un …

Tirdzniecības vietu radīšana Limbažu novada amatnieku un mājražotāju produkcijas noieta veicināšanai Read More »