Tūrisma informācijas zīmju un stendu izvietošana Limbažu novadā

Projekta mērķis ir attīstīt tūrisma infrastruktūru Limbažu novadā partnerības “Jūrkante” teritorijā, veidot dabas un kultūrvēsturisko tūrisma objektu un vietu atpazīstamību, atvieglojot apmeklētājiem orientēšanos un veicināt vietu apmeklējumu skaita pieaugumu.

Projekta id.nr. 19-09-AL22-A019.2201-000011

Projekta realizēšanas laikā:

1. Uzstādītas norādes zīmes uz dabas un kultūrvēsturiskajiem objektiem Viļķenes, Pāles un Skultes pagastos;
2. Uzstādīti ārpustelpu mobilās uzlādes punkti- darbībai no atjaunojamā enerģijas avota- saules baterijām- kas izvietoti atpūtas vietās lauku teritorijās, kur nav pieejamas citas mobilo ierīču uzlādes iespējas;
3. Izveidoti un uzstādīti informatīvie stendi;
4. Uzstādīts divvirzienu apmeklētāju plūsmas skaitītājs..

Projekta īstenošanas laiks: no 2019. gada 1.augusta līdz 2020. gada 31.jūlijam.

Darbi veikti Eiropas Lauksaimniecības fonda lauku attīstībai (ELFLA) un Limbažu novada pašvaldības līdzfinansētā un biedrības “Jūrkante” atbalstītā projektā “Tūrisma informācijas zīmju un stendu izvietošana Limbažu novadā”, projekta nr. 19-09-AL22-A019.2201-000011

Kopējās attiecināmās projekta izmaksas: 17 874,12 EUR, no kuriem 90 % ir ELFLA finansējums, 10 % Limbažu novada pašvaldības līdzfinansējums.

Plašāka informāciju par ELFLA atrodama Eiropas Komisijas tīmekļa vietnē