Zaļā velo ceļa pilnveidošana

Projekta mērķis ir pilnveidot tūrisma takas infrastruktūru no Limbažiem līdz Puikulei, nodrošinot kvalitatīvu brīvā laika pavadīšanas infrastruktūru.

Darbi veikti Eiropas Lauksaimniecības fonda lauku attīstībai (ELFLA) un Limbažu novada pašvaldības līdzfinansētā un biedrības “Vidzemes lauku partnerība “Brasla” atbalstītā projektā “Zaļā velo ceļa pilnveidošana”.

Projekta id. nr. 19-09-AL20-A019.2201-000006

Projekta “Zaļā veloceļa pilnveidošana”  realizācijas laikā:

1. uzstādīts apmeklētāju plūsmas skaitītājs (1 gab.);
2. ierīkota atpūtas vieta zaļā velo ceļa trasē (1 gab.);
3. ierīkotas trases tiltu aizsargbarjeras (7 gab.).

I‍nformācijai: 2014. gadā Limbažu novada pašvaldība ar ELFLA piešķirto finansējumu realizēja pirmo dzelzceļa līnijas attīrīšanas posmu no Limbažiem līdz Katvaru ezeram. Kopš takas izveidošanas tā ir regulāri apsaimniekota, to aktīvi izmanto vietējie iedzīvotāji, taka iekļauta arī tūrisma piedāvājumā kā aktīvs brīvā laika pavadīšanas objekts.
Salīdzinoši nelielais Katvaru ezera posms (ap 7 kilometriem) ir bijis aizsākums vērienīgam projektam, kas norāda idejas un realizācijas ilgtspējību. 2017. gada janvārī Igaunijas- Latvijas pārrobežu programmas projekta ietvaros apstiprināts Vidzemes tūrisma asociācijas projekts, kurā Limbažu novada pašvaldība ir viens no 24 projekta partneriem, lai pielāgotu pamestās dzelzceļa līnijas tūrisma takām (t.s. zaļie ceļi). Iesaistīšanās šajā projektā deva iespēju no kādreiz izveidotās takas no Limbažiem līdz Katvariem doties tālāk cauri Alojas novadam, Mazsalacas, Rūjienas novadiem līdz Igaunijai un tālāk iekšzemē līdz Vīlandei.
Plašāk par zaļo velo ceļu tīklu www.greenrailways.eu

Projekta īstenošanas laiks: no 2019. gada 1.augusta līdz 2020. gada 31.jūlijam

Darbus veica: SIA “Accent būve”

Kopējās attiecināmās projekta izmaksas: 19 965 EUR, no kuriem 90 % ir ELFLA finansējums, bet 10 % Limbažu novada pašvaldības līdzfinansējums

ELFLA_NAP2020_leader_2