Tirdzniecības vietu radīšana Limbažu novada amatnieku un mājražotāju produkcijas noieta veicināšanai

Projekta mērķis ir veicināt Limbažu novada amatnieku un mājražotāju ekonomisko aktivitāti un nodarbinātību lauku teritorijā izveidojot jaunas tirdzniecības vietas un pārdošanas/prezentēšanas formas, lai palielinātu produkcijas noietu un atpazīstamību.

Projekta id.nr. 19-09-AL20-A019.2103-000002

Projekta laikā veikta:
1. Prezentācijas un tirdzniecības telšu un to aprīkojuma piegāde;
2. Apskaņošanas sistēmas piegāde;
3. Publikācija reģionālajā laikrakstā “Auseklis”;
4. Sagatavots informatīvais materiāls – Garšas un amatu prasmes Limbažu novadā.

ne1233424294_Limbazi_rada_visitlimbazi
Materiāls “Limbaži rada garšas un amatu prasmes” (.pdf)

Projekta īstenošanas laiks: no 2019. gada 8.jūlija līdz 2020. gada 31.jūlijam.

Darbi veikti Eiropas Lauksaimniecības fonda lauku attīstībai (ELFLA) un Limbažu novada pašvaldības līdzfinansētā un biedrības “Vidzemes lauku partnerība “Brasla” atbalstītā projektā “Tirdzniecības vietu radīšana Limbažu novada amatnieku un mājražotāju produkcijas noieta veicināšanai”, projekta nr.19-09-AL20-A019.2103-000002.

Kopējās attiecināmās projekta izmaksas 19949.73 EUR, tai skaitā:
* atbalsta intensitāte 70 %- 13964.81 EUR  ELFLA finansējums,
* 30 %- 5984.92 EUR Limbažu novada pašvaldības līdzfinansējums.

Plašāka informāciju par ELFLA atrodama Eiropas Komisijas tīmekļa vietnē http://ec.europa.eu/agriculture/rural-development-2014-2020/index_lv.htm

ELFLA_NAP2020_leader_2