Limbažu novada pašvaldība turpina attīstīt Zaļos ceļus

2023. gada oktobrī apstiprināts Latvijas Zaļo Ceļu asociācijas Latvijas – Igaunijas pārrobežu programmā iesniegtais projekts Zaļo ceļu pieejamības uzlabošanai Latvijā un Igaunijā – “Iekļaujoši un pieejami zaļie dzelzceļi Igaunijā un Latvijā”  (“Inclusive and accessible Green Railways in Estonia and Latvia”, saīsinājums: Green Railway II).

Projekta vispārējais mērķis ir palielināt Zaļā dzelzceļa tūrisma produkta pieejamību, lai apmierinātu dažāda vecuma, fiziskā un garīgā stāvokļa cilvēku vajadzības, kā arī veicināt iekļaujošāku tūrisma pakalpojumu attīstību Igaunijā un Latvijā. Mērķis tiks sasniegts, uzlabojot jau esošās Zaļo dzelzceļu trases un izveidojot jaunus posmus, ņemot vērā dažādas pieejamības problēmas.

Green Railway II projekts turpina 2017.gadā aizsākto kopīgo Latvijas un Igaunijas vērienīgo zaļo ceļu projektu, kas paredzēja bijušo dzelzceļa līniju infrastruktūras sakārtošanu Vidzemē un Dienvidigaunijā, kopumā izveidojot aptuveni 750 km garu kopīgu velo/kājāmgājēju maršrutu, kura lielākā daļa ved pa bijušajām dzelzceļa līnijām.

Pārņemot un attīstot līdzīgo pieredzi Eiropas Savienības valstīs, kur bijušie dzelzceļi tiek veiksmīgi piemēroti tūrismam dodot iespēju vietējiem iedzīvotājiem radīt un attīstīt īpaši interesantu, vēsturisku un kultūras bagātu tūrisma piedāvājumu, arī Vidzemē un Limbažu novadā ceļi pamazām tiek izmantoti visu gadu, velo un pārgājienu maršrutiem, nūjošanai, zirgu izjādēm,  slēpošanai, vietām arī izbraucieniem suņu pajūgos ziemas sezonā.

Limbažu novada pašvaldības mērķis šajā projektā ir izbūvēt tiltu pār Blusupīti Ainažu pagastā. Zaļā ceļa maršrutā “Ainaži – Valmiera” šis ir kritiskais posms, kas ir vērtējams kā bīstams.

Projekta ID numurs: EE-LV00057

Projekta īstenošanas laiks: no 2023. gada oktobra līdz 2026. gada decembrim.

Kopējās attiecināmās projekta izmaksas Limbažu novada pašvaldībai kā projekta partnerim ir 40300,00 EUR, no kuriem 80 % ir ERAF finansējums, 10 % valsts budžeta dotācija un 10 % Limbažu novada pašvaldības līdzfinansējums.