Ilze Millere
Direktore

Torņa iela 3, Limbaži, LV-4001

ilze.millere@limbazunovads.lv

+371 28359057

TŪRISMS

Inese Timermane
Staiceles tūrisma informācijas centra vadītāja

Lielā iela 13, Staicele, LV-4043

inese.timermane@limbazunovads.lv

+371 27806452

Ingus Evertovskis
Tūrisma mārketinga specialists

Torņa iela 3, Limbaži, LV-4001

ingus.evertovskis@limbazunovads.lv

+371 28359057

Inta Briģe
Tūrisma informācijas konsultante Ainažu tūrisma informācijas punktā

Valdemāra iela 50, Ainaži, LV-4035

inta.brige@limbazunovads.lv

+371 26414207

Kristiāna Kauliņa
Salacgrīvas tūrisma informācijas centra vadītāja

Rīgas iela 10a, Salacgrīva, LV-4033

kristiana.kaulina@limbazunovads.lv

+371 26463025

Beāte Lipiņa
Tūrisma informācijas konsultante Salacgrīvas tūrisma informācijas centrā

Rīgas iela 10a, Salacgrīva, LV-4033

beate.lipina@limbazunovads.lv

+371 64041254

UZŅĒMĒJDARBĪBA

Elīna Lilenblate
Alojas uzņēmējdarbības atbalsta centra "SALA" vadītāja v.i., Uzņēmējdarbības konsultante Jaunatnes un uzņēmējdarbības iniciatīvu centrā "Bāka"

Sila iela 2, Salacgrīva, LV-4033

elina.lilenblate@limbazunovads.lv

+371 29431187

Ivars Birzgalis
Uzņēmējdarbības konsultants Limbažu uzņēmējdarbības un sociālās uzņēmējdarbības centrā Limbažos

Burtnieku iela 2, Limbaži, LV-4001

ivars.birzgalis@limbazunovads.lv

+371 26138261

Zane Lapšāne-Celma
Uzņēmējdarbības konsultante Alojas uzņēmējdarbības atbalsta centrā "Sala"-ilgstošā prombūtnē

Liepu iela 3, Ungurpils, LV-4064

zane.lapsane.celma@limbazunovads.lv

+371 25716927

Sabīne Stūre
Alojas uzņēmējdarbības atbalsta centra "SALA" vadītāja - ilgstošā prombūtnē