Ilze Millere
Direktore

Burtnieku iela 2, Limbaži, LV-4001
ilze.millere@limbazunovads.lv;
lauta@limbazunovads.lv
+371 26405569

TŪRISMS

Inese Timermane
Staiceles tūrisma informācijas centra vadītāja

Lielā iela 13, Staicele, LV-4043
inese.timermane@limbazunovads.lv
visitaloja@limbazunovads.lv
+371 27806452

Ingus Evertovskis
Tūrisma mārketinga speciālists

Torņa iela 3, Limbaži, LV-4001
ingus.evertovskis@limbazunovads.lv
+371 28359057

Karīna Noriņa
Tūrisma informācijas konsultante/projektu vadītāja

Torņa iela 3, Limbaži, LV-4000
karina.norina@limbazunovads.lv
visitlimbazi@limbazunovads.lv
+371 64070608

visitlimbazi@limbazunovads.lvkarina.norina@limbazunovads.lv+37164070608
Inta Briģe
Tūrisma informācijas konsultante Ainažu tūrisma informācijas punktā

Valdemāra iela 50, Ainaži, LV-4035
inta.brige@limbazunovads.lv
+371 26414207

Kristiāna Kauliņa
Salacgrīvas tūrisma informācijas centra vadītāja

Rīgas iela 10a, Salacgrīva, LV-4033
kristiana.kaulina@limbazunovads.lv
+371 26463025

Beāte Lipiņa
Tūrisma informācijas konsultante Salacgrīvas tūrisma informācijas centrā

Rīgas iela 10a, Salacgrīva, LV-4033
beate.lipina@limbazunovads.lv
+371 64041254

UZŅĒMĒJDARBĪBA

Elīna Lilenblate
Uzņēmējdarbības konsultante Jaunatnes un uzņēmējdarbības iniciatīvu centrā "Bāka"

Sila iela 2, Salacgrīva, LV-4033
elina.lilenblate@limbazunovads.lv
+371 29431187

Ivars Birzgalis
Uzņēmējdarbības konsultants Limbažu uzņēmējdarbības un sociālās uzņēmējdarbības centrā Limbažos

Burtnieku iela 2, Limbaži, LV-4001
ivars.birzgalis@limbazunovads.lv
+371 26138261

Inese Mētriņa
Alojas uzņēmējdarbības atbalsta centra "Sala" vadītāja

Liepu iela 3, Ungurpils,
Alojas pagasts, Limbažu novads, LV-4064

+371  25716927, 29450076

Zane Lapšāne-Celma
Uzņēmējdarbības konsultante Alojas uzņēmējdarbības atbalsta centrā "Sala"-ilgstošā prombūtnē
Sabīne Stūre
Alojas uzņēmējdarbības atbalsta centra "SALA" vadītāja - ilgstošā prombūtnē