Limbažu novada pašvaldības aģentūra “LAUTA”

Reģ. nr. 40900028205
PVN reģ. LV40900028205
Juridiskā adrese: Rīgas iela 16, Limbaži, LV 4001
SEB banka, UNLALV2X
Konts: LV 19 UNLA 0055 0028 6251 8
E-pasts: lauta@limbazunovads.lv
www.lauta.lv

Vārds, Uzvārds Amata nosaukums Darba vietas adrese E-pasts Tālrunis
Ilze Millere Direktore Torņa iela 3, Limbaži, LV 4001 ilze.millere@limbazunovads.lv 28359057
Tūrisms
Inese Timermane Staiceles tūrisma informācijas centra vadītāja Lielā iela 13, Staicele, LV 4043 inese.timermane@limbazunovads.lv 27806452
Ingus Evertovskis Tūrisma mārketinga speciālists Torņa iela 3, Limbaži, LV 4001 ingus.evertovskis@limbazunovads.lv 28359057
Inta Briģe Tūrisma informācijas konsultante Ainažu tūrisma informācijas punktā Valdemāra iela 50, Ainaži, LV-4035 inta.brige@limbazunovads.lv  26414207
Kristiāna Kauliņa Salacgrīvas tūrisma informācijas centra vadītāja Rīgas iela 10a, Salacgrīva, LV 4033 kristiana.kaulina@limbazunovads.lv  26463025
Beāte Lipiņa Tūrisma informācijas konsultante Salacgrīvas tūrisma informācijas centrā Rīgas iela 10a, Salacgrīva, LV 4033 beate.lipina@limbazunovads.lv 64041254
Uzņēmējdarbība
Elīna Lilenblate Uzņēmējdarbības konsultante Jaunatnes un uzņēmējdarbības iniciatīvu centrā “Bāka” Salacgrīvā Sila iela 2, Salacgrīva, LV 4033 elina.lilenblate@limbazunovads.lv 29431187
Ivars Birzgalis Uzņēmējdarbības konsultants Burtnieku iela 2, Limbaži, LV 4001 ivars.birzgalis@limbazunovads.lv 26138261
Zane Lapšāne-Celma Alojas uzņēmējdarbības atbalsta centra “SALA” vadītāja v.i. Liepu iela 3, Ungurpils, LV-4064 zane.lapsane.celma@limbazunovads.lv 25716927
Sabīne Stūre Alojas uzņēmējdarbības atbalsta centra “SALA” vadītāja Liepu iela 3, Ungurpils, LV-4064 Ilgstoša prombūtne