Skultes pludmalē uzstādīti apmeklētāju plūsmas skaitītāji

Limbažu novada pašvaldības aģentūras “LAUTA” Limbažu novada publisko ūdeņu apsaimniekošanas nodaļa “Alda” realizējusi Limbažu novada pašvaldības un Eiropas Jūrlietu un zivsaimniecības fonda (EJZF) līdzfinansēto projektu “Vārzu pludmales apmeklētāju plūsmas skaitītāju uzstādīšana”, Nr. 22-09-FL05-F043.0206-000002.

Projekta kopējās izmaksas 3 085,50 EUR, tai skaitā EJZF finansējums 2 776,95 EUR un pašvaldības finansējums 308,55 EUR. 

Projekta ietvaros Skultes pagasta labiekārtotajā pludmales posmā, kas stiepjas gar Baltijas jūras līča krastu no Lauču akmens līdz Vārzu pludmalei, uzstādīti 3 pludmales apmeklētāju plūsmas skaitītāji.

Apmeklētāju skaita uzskaite ir svarīga, gan lai plānotu turpmākus pludmales uzturēšanas un labiekārtošanas darbus, gan arī sniedz informāciju par pludmales noslodzi un noder kopējai Latvijas jūras piekrastes apmeklētāju plūsmas monitorēšanai.

Vārzu pludmalē sezonas laikā no 15. maija līdz 15. septembrim atvērts tūrisma informācijas punkts, darbojas inventāra nomas punkts, ir iespēja iegādāties saldējumu. Pie namiņa 24/7 šajā sezonā izvietots kafijas automāts. Posmā no Vārzu pludmales Skultes pagastā līdz Lauču akmenim Limbažu novada pašvaldība 2021. gadā īstenoja labiekārtojuma projektu aptuveni 1.5 km garā joslā. Pludmales posmos izveidotas atpūtas iespējas gan aktīvās, gan pasīvās atpūtas cienītājiem. Izveidotas labierīcības un pārģērbšanās kabīnes. Aktīvai atpūtai – bērnu rotaļu zona, bet pasīvai atpūtai sauļošanās zona, kas izvietota terašu veidā. Vēl viens no projektā izveidotajiem vides objektiem ir „Logs”, kas kalpo kā rāmis, kas paver skatu uz burvīgo Vidzemes piekrastes ainavu. Lai palīdzētu orientēties izvietotas norāžu zīmes, kas rādīs ceļu un attālumu līdz apskates objektiem.

Posmā no publiskās peldvietas ”Vārzas” līdz Lauču dižakmeņiem, izveidota vēl viena pieeja pludmalei. Šajā vietā izbūvētas laipas, ērtākai piekļuvei pludmalei, kā arī pārģērbšanās kabīnes, velosipēdu novietnes un multifunkcionālas platformas. Šīs multifunkcionālās platformas izbūvētas arī Vārzu pludmalē, tās var tikt izmantotas lai ieturētu maltīti vai vienkārši laiski sauļotos.

Pašvaldība aicina ikvienu novērtēt ieguldītos resursus un izbaudīt iespēju atpūsties Saviļņojošajā Vidzemē!

Plašāk par atpūtas iespējām Skultes pagastā: www.visitlimbazi.lv