Cenrādis

LIMBAŽU NOVADA PAŠVALDĪBAS AĢENTŪRAS „LAUTA”
MAKSAS PAKALPOJUMU CENRĀDIS 

Izdoti saskaņā ar Publisko aģentūru likuma 17.panta otro un ceturto daļu
Apstiprināti ar Limbažu novada domes 23.12.2021. sēdes lēmumu Nr.718 (protokols Nr.13, 86.§)

Nr.

p.k.

Pakalpojuma veids Mērvienība Cena bez PVN (euro) PVN (euro) Cena ar PVN (euro) Piezīmes*
1.      Biroja pakalpojumi          
1.1. Izdruka vai kopija, A 4 formātā          
1.1.1. Melnbalta, teksts 1 A 4 lapa 0,17 0,03 0,20
1.1.2. Melnbalta, attēls 1 A 4 lapa 0,21 0,04 0,25
1.1.3. Krāsaina, teksts 1 A 4 lapa 0,25 0,05 0,30
1.1.4. Krāsaina ¼ lapa attēls (ar vai bez teksta) 1 A 4 lapa 0,25 0,05 0,30
1.1.5. Krāsaina ½ lapa attēls (ar vai bez teksta) 1 A 4 lapa 0,41 0,09 0,50
1.1.6. Krāsaina ¾ lapa attēls (ar vai bez teksta) 1 A 4 lapa 0,62 0,13 0,75
1.1.7. Krāsaina, attēls, viena lapa 1 A 4 lapa 0,87 0,18 1,05
1.2. Izdruka vai kopija, A 3 formātā  
1.2.1. Melnbalta, teksts 1 A3 lapa 0,18 0,04 0,22
1.2.2. Melnbalta, attēls 1 A3 lapa 0,18 0,04 0,35
1.2.3. Krāsaina ¼ lapa attēls
(ar vai bez teksta)
1 A3 lapa 0,45 0,10 0,55
1.2.4. Krāsaina ½ lapa attēls

(ar vai bez teksta)

1 A3 lapa 0,87 0,18 1,05
1.2.5. Krāsaina ¾  lapa attēls

(ar vai bez teksta)

1 A3 lapa 1,28 0,27 1,55
1.2.6. Krāsaina, teksts 1 A3 lapa 0,45 0,10 0,55
1.2.7. Krāsaina, attēls 1 A3 lapa 1,69 0,36 2,05
1.3. Dokumenta skenēšana 1 A 4 lapa

1 A 3 lapa

0,25 0,05 0,30
1.4. Laminēšana  1 A 4 lapa 0,41 0,09 0,50
1.5. Laminēšana  1 A 3 lapa 0,83 0,17 1,00
1.6. Iesiešana A 4 formāta lapas,

līdz 100 lpp.

A 4 lapas 1,24 0,26 1,50
1.6.1. Iesiešana A 4 formāta lapas,

101-199 lpp.

A 4 lapas 1,66 0,34 2,00
1.6.2. Iesiešana A4 formāta lapas,

virs 200 lpp.

A 4 lapas 2,48 0,52 3,00
2. Suvenīri          
2.1. Dažāda veida un materiāla suvenīriem, maksas ceļvežiem, kartēm, bukletiem, katalogiem, grāmatām, žurnāliem, pastkartēm, u.c. cena tiek veidota piegādātāja cenai pievienojot uzcenojuma likmi, ja līgumā nav atrunātas savādāk – noteikta konkrēta pārdošanas cena, no kuras pārdevējs saņem starpnieka komisiju  25 %
2.2. Mājražotāju un individuālā darba veicēju ražojumiem cena tiek veidota iepirkuma cenai pievienojot uzcenojuma likmi  5 %
3. Ceļojumi, pasākumi, aktivitātes          
3.1. Tūrisma aģentūru, operatoru piedāvātie ceļojumi, kultūras, mākslas, un citi pakalpojumi – atbilstoši noslēgtajam līgumam
3.2. Aģentūras organizēto maksas pasākumu ieejas biļetes uz teātra un cirka izrādēm, koncertiem, bērniem paredzētiem sarīkojumiem, pašdarbības mākslas kolektīvu sarīkojumiem un labdarības mērķiem veltītiem sarīkojumiem.

Ieejas biļetes cena tiek veidotas pēc tiešām un netiešajām izmaksām proporcionāli plānotajam apmeklētāju skaitam.

0,50; 1,00;

1,50;

2,00;

2,50;

3,00; 5,00; 7,00; 10,00;

15,00;

20,00; 25,00;

30,00

Saskaņā ar  Pievienotās vērtības nodokļa likuma 52.panta pirmās daļas 17.punktu

 

3.3. Aģentūras organizēto maksas pasākumu  ieejas biļetes uz semināriem, tikšanām, darbnīcām, pārgājieniem un citiem pasākumiem. Ieejas biļetes tiek veidotas pēc tiešām un netiešajām izmaksām proporcionāli plānotajam apmeklētāju skaitam. 0,41;

0,83;

1,24;

1,65;

2,07;

2,48;

4,13;

5,79;

8,26;

12,40;

16,53;

20,66;

24,79

0,09;

0,17;

0,26;

0,35;

0,43;

0,52;

0,87;

1,21;

1,74;

2,60;

3,47;

4,34;

5,21

0,50; 1,00;

1,50;

2,00;

2,50;

3,00; 5,00; 7,00; 10,00;

15,00;

20,00; 25,00;

30,00

4. Ieejas maksa          
4.1. Ekspozīcija XVIII gs. rātsnamā, Burtnieku ielā 4, Limbažos Pieaugušajiem 1 persona 0,83 0,17 1,00
4.2. Ekspozīcija XVIII gs. rātsnamā, Burtnieku ielā 4, Limbažos Skolēni, studenti, pensionāri 1 persona 0,41 0,09 0,50
4.3. Ekspozīcija XVIII gs. rātsnamā, Burtnieku ielā 4, Limbažos Pirmsskolas vecuma bērniem līdz 7 gadiem 1 persona bez maksas
4.4. Ekskursija Uzņēmējdarbības atbalsta centrā-bibliotēkā “SALA” 1 persona 0,66 0,14 0,80
4.5. Ekskursija Uzņēmējdarbības atbalsta centrā-bibliotēkā “SALA” + filma par peldošajām salām 1 persona 1,24 0,26 1,50
5. Gida pakalpojumi
5.1. Latviešu valodā 1 stunda 19,01 3,99 23,00
5.2. Svešvalodā 1 stunda 23,14 4,86 28,00
6. Citi pakalpojumi          
6.1. Suvenīrmonētas kalšana 1 gab. 0,83 0,17 1,00
6.2. Dušas izmantošana (1 pers., 30 min.) 1 persona 2,07 0,43 2,50
7. Inventāra noma          
7.1. Video konferenču sistēmas noma 1 stunda 8,62 1,38 10,00
7.2. Matrača noma 1 diennakts 1,24 0,26 1,50
8. Telpu  noma          
8.1. Uzņēmējdarbības un sociālās uzņēmējdarbības centrā Burtnieku iela 2, Limbaži          
8.1.2. Darba vietas noma 1 diena/

1persona

4,13 0,87 5,00
8.1.3. Darba vietas noma (20 darba dienas) 1 mēnesis/

1 persona

82,65 17,35 100,00 *50% atlaide Limbažu novadā reģistrētajiem uzņēmumiem un biedrībām

* 80% atlaide Jaunajiem Limbažu novadā reģistrētiem uzņēmumiem pirmajos trīs darbības gados

8.1.4. Semināra telpas noma (35,50 m2) 1 stunda 4,55 0,95 5,50 100 % atlaide Limbažu novadā reģistrētām biedrībām vai nodibinājumiem, Limbažu novada iestādēm
8.1.5. Virtuves telpas noma (20,00 m2) 1 stunda 6,61 1,39 8,00
8.2. Burtnieku kvartāla noma Limbažos (pēc saskaņota grafika)          
8.2.1. Iekšpagalma noma publiskiem, iepriekš saskaņotiem pasākumiem bez elektrības 1 stunda 16,53 3,47 20,00
8.2.2. Iekšpagalma noma iepriekš saskaņotiem pasākumiem ar elektrību 1 stunda 20,67 4,33 25,00
8.2.3. Laukuma vietas noma/kvadrātmetrs dienā

 

m2 0,83 0,17 1,00 * tirdzniecībai ar amatnieku un mājražotāju precēm (arī zemnieku saimniecībās ražoto produkciju) pensionāriem, invalīdiem  100 % atlaide vietas maksai
8.3. Jaunatnes un uzņēmējdarbības iniciatīvu centrs “Bāka”,

Sila iela 2, Salacgrīva 

8.3.1. Atpūtas telpa (53 m2) 1 stunda 4,71 0,99 5,70 100 % atlaide Limbažu novadā reģistrētām biedrībām vai nodibinājumiem, Limbažu novada iestādēm
8.3.2. Sarunu telpa un virtuve (18 m2) 1 stunda 6,61 1,39 8,00
8.3.3. Semināru telpa (102 m2) 1 stunda 7,77 1,63 9,40
8.3.4. Darba vietas noma kopstrādes telpā (15 m2) 1 stunda 1,03 0,22 1,25
8.3.5. Darba vietas noma kopstrādes telpā (15 m2) 1 diena 8,26 1,74 10,00
8.3.6. Darba vietas noma kopstrādes telpā (15 m2) (20 darba dienas) 1 mēnesis 165,29 34,71 200,00 *50% atlaide Limbažu novadā reģistrētajiem uzņēmumiem un biedrībām

* 80% atlaide Jaunajiem Limbažu novadā reģistrētiem uzņēmumiem pirmajos trīs darbības gados

8.4. Uzņēmējdarbības atbalsta centrā “SALA”,  Liepu iela 3, Ungurpils          
8.4.1. Visa SALA (semināru telpa, sapulču telpa, lielā un mazā, virtuve) (369,9 m2) 1 stunda 45,45 9,55 55,00
8.4.2. Semināru telpa (173, viena stunda 2) 1 stunda 20,66 4,34 25,00
8.4.3. Semināru telpa (100,80 m2) 1 stunda 12,40 2,60 15,00
8.4.4. Sapulču telpa mazā (20,8 m2) 1 stunda 4,13 0,87 5,00 80 % atlaide Limbažu novadā reģistrētām biedrībām vai nodibinājumiem, Limbažu novada iestādēm
8.4.5. Sapulču telpa lielā (31,2 m2) 1 stunda 4,96 1,04 6,00
8.4.6. Virtuve (14 m2) 1 stunda 5,79 1,21 7,00
8.4.7. Attālinātā darba vieta (15,6 m2) 1 diena 9,92 2,08 12,00
8.4.8. Attālinātā darba vieta (15,6 m2), mēnesis (20 darba dienas) 1 mēnesis 198,35 41,65 240,00 *50% atlaide Limbažu novadā reģistrētajiem uzņēmumiem un biedrībām

* 80% atlaide Jaunajiem Limbažu novadā reģistrētiem uzņēmumiem pirmajos trīs darbības gados

8.4.9. Nakts stundās no plkst. 22.00 līdz 6.00 cena x 2 Attiecas uz pozīcijām 8.4.1.-8.4.7.
8.4.10. Limbažu novada iestādēm

Nomājot telpas bezmaksas ir pieejams šāds aprīkojums: Wi-Fi, projektors, ekrāns, prezentāciju pults, flipchart tāfele ar papīru un marķieriem, audio sistēma ar tumbām un skaņu pulti (ar vai bez mikrofoniem).

bez maksas