Cenrādis

Limbažu novada pašvaldības aģentūras “LAUTA” maksas pakalpojumu cenrādis

Izdoti saskaņā ar Publisko aģentūru likuma 17.panta otro un ceturto daļu
Apstiprināti ar Limbažu novada domes 23.12.2021. sēdes lēmumu Nr.718 (protokols Nr.13, 86.§)

Nr.

 

p.k.

Pakalpojuma veidsMērvienībaCena bez PVN (euro)PVN (euro)Cena ar PVN (euro)Piezīmes*
1.     Biroja pakalpojumi     
1.1.Izdruka vai kopija, A 4 formātā     
1.1.1.Melnbalta, teksts1 A 4 lapa0,170,030,20 
1.1.2.Melnbalta, attēls1 A 4 lapa0,210,040,25 
1.1.3.Krāsaina, teksts1 A 4 lapa0,250,050,30 
1.1.4.Krāsaina ¼ lapa attēls (ar vai bez teksta)1 A 4 lapa0,250,050,30 
1.1.5.Krāsaina ½ lapa attēls (ar vai bez teksta)1 A 4 lapa0,410,090,50 
1.1.6.Krāsaina ¾ lapa attēls (ar vai bez teksta)1 A 4 lapa0,620,130,75 
1.1.7.Krāsaina, attēls, viena lapa1 A 4 lapa0,870,181,05 
1.2.Izdruka vai kopija, A 3 formātā     
1.2.1.Melnbalta, teksts1 A3 lapa0,180,040,22 
1.2.2.Melnbalta, attēls1 A3 lapa0,180,040,35 
1.2.3.Krāsaina ¼ lapa attēls
(ar vai bez teksta)
1 A3 lapa0,450,100,55 
1.2.4.Krāsaina ½ lapa attēls

 

(ar vai bez teksta)

1 A3 lapa0,870,181,05 
1.2.5.Krāsaina ¾  lapa attēls

 

(ar vai bez teksta)

1 A3 lapa1,280,271,55 
1.2.6.Krāsaina, teksts1 A3 lapa0,450,100,55 
1.2.7.Krāsaina, attēls1 A3 lapa1,690,362,05 
1.3.Dokumenta skenēšana 1 A 4 lapa

 

1 A 3 lapa

0,250,050,30 
1.4.Laminēšana  1 A 4 lapa0,410,090,50 
1.5.Laminēšana  1 A 3 lapa0,830,171,00 
1.6.Iesiešana A 4 formāta lapas,

 

līdz 100 lpp.

A 4 lapas1,240,261,50 
1.6.1.Iesiešana A 4 formāta lapas,

 

101-199 lpp.

A 4 lapas1,660,342,00 
1.6.2.Iesiešana A4 formāta lapas,

 

virs 200 lpp.

A 4 lapas2,480,523,00 
2.Suvenīri     
2.1.Dažāda veida un materiāla suvenīriem, maksas ceļvežiem, kartēm, bukletiem, katalogiem, grāmatām, žurnāliem, pastkartēm, u.c. cena tiek veidota piegādātāja cenai pievienojot uzcenojuma likmi, ja līgumā nav atrunātas savādāk – noteikta konkrēta pārdošanas cena, no kuras pārdevējs saņem starpnieka komisiju    25 % 
2.2.Mājražotāju un individuālā darba veicēju ražojumiem cena tiek veidota iepirkuma cenai pievienojot uzcenojuma likmi    5 % 
3.Ceļojumi, pasākumi, aktivitātes     
3.1.Tūrisma aģentūru, operatoru piedāvātie ceļojumi, kultūras, mākslas, un citi pakalpojumi – atbilstoši noslēgtajam līgumam     
3.2.Aģentūras organizēto maksas pasākumu ieejas biļetes uz teātra un cirka izrādēm, koncertiem, bērniem paredzētiem sarīkojumiem, pašdarbības mākslas kolektīvu sarīkojumiem un labdarības mērķiem veltītiem sarīkojumiem.

 

Ieejas biļetes cena tiek veidotas pēc tiešām un netiešajām izmaksām proporcionāli plānotajam apmeklētāju skaitam.

 0,50; 1,00;

 

1,50;

2,00;

2,50;

3,00; 5,00; 7,00; 10,00;

15,00;

20,00; 25,00;

30,00

  Saskaņā ar  Pievienotās vērtības nodokļa likuma 52.panta pirmās daļas 17.punktu

 

 

3.3.Aģentūras organizēto maksas pasākumu  ieejas biļetes uz semināriem, tikšanām, darbnīcām, pārgājieniem un citiem pasākumiem. Ieejas biļetes tiek veidotas pēc tiešām un netiešajām izmaksām proporcionāli plānotajam apmeklētāju skaitam. 0,41;

 

0,83;

1,24;

1,65;

2,07;

2,48;

4,13;

5,79;

8,26;

12,40;

16,53;

20,66;

24,79

0,09;

 

0,17;

0,26;

0,35;

0,43;

0,52;

0,87;

1,21;

1,74;

2,60;

3,47;

4,34;

5,21

0,50; 1,00;

 

1,50;

2,00;

2,50;

3,00; 5,00; 7,00; 10,00;

15,00;

20,00; 25,00;

30,00

 
4.Ieejas maksa     
4.1.Ekspozīcija XVIII gs. rātsnamā, Burtnieku ielā 4, Limbažos Pieaugušajiem1 persona0,830,171,00 
4.2.Ekspozīcija XVIII gs. rātsnamā, Burtnieku ielā 4, Limbažos Skolēni, studenti, pensionāri1 persona0,410,090,50 
4.3.Ekspozīcija XVIII gs. rātsnamā, Burtnieku ielā 4, Limbažos Pirmsskolas vecuma bērniem līdz 7 gadiem1 persona  bez maksas 
4.4.Ekskursija Uzņēmējdarbības atbalsta centrā-bibliotēkā “SALA”1 persona0,660,140,80 
4.5.Ekskursija Uzņēmējdarbības atbalsta centrā-bibliotēkā “SALA” + filma par peldošajām salām1 persona1,240,261,50 
5.Gida pakalpojumi     
5.1.Latviešu valodā1 stunda19,013,9923,00 
5.2.Svešvalodā1 stunda23,144,8628,00 
6.Citi pakalpojumi     
6.1.Suvenīrmonētas kalšana1 gab.0,830,171,00 
6.2.Dušas izmantošana (1 pers., 30 min.)1 persona2,070,432,50 
7.Inventāra noma     
7.1.Video konferenču sistēmas noma1 stunda8,621,3810,00 
7.2.Matrača noma1 diennakts1,240,261,50 
8.Telpu  noma     
8.1.Uzņēmējdarbības un sociālās uzņēmējdarbības centrā Burtnieku iela 2, Limbaži     
8.1.2.Darba vietas noma1 diena/

 

1persona

4,130,875,00 
8.1.3.Darba vietas noma (20 darba dienas)1 mēnesis/

 

1 persona

82,6517,35100,00*50% atlaide Limbažu novadā reģistrētajiem uzņēmumiem un biedrībām

 

* 80% atlaide Jaunajiem Limbažu novadā reģistrētiem uzņēmumiem pirmajos trīs darbības gados

8.1.4.Semināra telpas noma (35,50 m2)1 stunda4,550,955,50100 % atlaide Limbažu novadā reģistrētām biedrībām vai nodibinājumiem, Limbažu novada iestādēm
8.1.5.Virtuves telpas noma (20,00 m2)1 stunda6,611,398,00 
8.2.Burtnieku kvartāla noma Limbažos (pēc saskaņota grafika)     
8.2.1.Iekšpagalma noma publiskiem, iepriekš saskaņotiem pasākumiem bez elektrības1 stunda16,533,4720,00 
8.2.2.Iekšpagalma noma iepriekš saskaņotiem pasākumiem ar elektrību1 stunda20,674,3325,00 
8.2.3.Laukuma vietas noma/kvadrātmetrs dienā

 

 

m20,830,171,00* tirdzniecībai ar amatnieku un mājražotāju precēm (arī zemnieku saimniecībās ražoto produkciju) pensionāriem, invalīdiem  100 % atlaide vietas maksai
8.3.Jaunatnes un uzņēmējdarbības iniciatīvu centrs “Bāka”,

 

Sila iela 2, Salacgrīva 

     
8.3.1.Atpūtas telpa (53 m2)1 stunda4,710,995,70100 % atlaide Limbažu novadā reģistrētām biedrībām vai nodibinājumiem, Limbažu novada iestādēm
8.3.2.Sarunu telpa un virtuve (18 m2)1 stunda6,611,398,00 
8.3.3.Semināru telpa (102 m2)1 stunda7,771,639,40 
8.3.4.Darba vietas noma kopstrādes telpā (15 m2)1 stunda1,030,221,25 
8.3.5.Darba vietas noma kopstrādes telpā (15 m2)1 diena8,261,7410,00 
8.3.6.Darba vietas noma kopstrādes telpā (15 m2) (20 darba dienas)1 mēnesis165,2934,71200,00*50% atlaide Limbažu novadā reģistrētajiem uzņēmumiem un biedrībām

 

* 80% atlaide Jaunajiem Limbažu novadā reģistrētiem uzņēmumiem pirmajos trīs darbības gados

8.4.Uzņēmējdarbības atbalsta centrā “SALA”,  Liepu iela 3, Ungurpils     
8.4.1.Visa SALA (semināru telpa, sapulču telpa, lielā un mazā, virtuve) (369,9 m2)1 stunda45,459,5555,00 
8.4.2.Semināru telpa (173, viena stunda 2)1 stunda20,664,3425,00 
8.4.3.Semināru telpa (100,80 m2)1 stunda12,402,6015,00 
8.4.4.Sapulču telpa mazā (20,8 m2)1 stunda4,130,875,0080 % atlaide Limbažu novadā reģistrētām biedrībām vai nodibinājumiem, Limbažu novada iestādēm
8.4.5.Sapulču telpa lielā (31,2 m2)1 stunda4,961,046,00 
8.4.6.Virtuve (14 m2)1 stunda5,791,217,00 
8.4.7.Attālinātā darba vieta (15,6 m2)1 diena9,922,0812,00 
8.4.8.Attālinātā darba vieta (15,6 m2), mēnesis (20 darba dienas)1 mēnesis198,3541,65240,00*50% atlaide Limbažu novadā reģistrētajiem uzņēmumiem un biedrībām

 

* 80% atlaide Jaunajiem Limbažu novadā reģistrētiem uzņēmumiem pirmajos trīs darbības gados

8.4.9.Nakts stundās no plkst. 22.00 līdz 6.00   cena x 2Attiecas uz pozīcijām 8.4.1.-8.4.7.
8.4.10.Limbažu novada iestādēm

 

Nomājot telpas bezmaksas ir pieejams šāds aprīkojums: Wi-Fi, projektors, ekrāns, prezentāciju pults, flipchart tāfele ar papīru un marķieriem, audio sistēma ar tumbām un skaņu pulti (ar vai bez mikrofoniem).

   bez maksas