Cenrādis

LIMBAŽU NOVADA PAŠVALDĪBAS AĢENTŪRAS „LAUTA”
MAKSAS PAKALPOJUMU CENRĀDIS 

Nr.p.k. Pakalpojums   Cena, EUR ar PVN
1. Koprades telpas darba vietu noma, Burtnieku iela 2, Limbažos  
1.1. Darba vietas noma viena diena/vienai personai 5,00
1.2. Darba vietas noma viens mēnesis/vienai personai 55,00
2. Telpu noma, Burtnieku iela 2, Limbaži  
2.1. Sarunu telpas noma viena stunda 5,00
2.2. Pasākumu telpas noma viena stunda * 5,00
2.3. Virtuves telpas noma divas stundas** 15,00
2.4. Virtuves telpas noma, katra nākamā stunda ** 5,00
2.5. Velves telpas noma viena diena ** 5,00
2.6. Velves telpas noma nedēļā ** 10,00
3. Burtnieku kvartāla noma (pēc saskaņota grafika)  
3.1. Elektrības pieslēguma vienība, 2 KW 3,00
3.2. 3 fāzes (380 V), rozete CEE, 6 KW 12,00
3.3. Iekšpagalma noma/1 stunda 20,00
3.4. Katra nākamā stunda 10,00
3.5. Tirgus vietas noma/kvadrātmetrs

*Aizņemot vietu tirdzniecībai ar amatnieku un mājražotāju precēm (arī zemnieku saimniecībās ražoto produkciju) pensionāriem, invalīdiem  100 % atlaide vietas maksai no noteiktās maksas par tirdzniecības vietu ielu tirdzniecībai

1,00
4. Samaksa par biroja tehnikas izmantošanu  
4.1. Kopēšana (par 1 lapu) 0,10
4.2. Melnbalta lāzerprintera izdruka (par 1 lapu) 0,10
4.3. Skanēšanas pakalpojums (1.gab.) 0,05
5. Tūrisma aģentūru, operatoru piedāvātie ceļojumi, pakalpojumi – atbilstoši noslēgtajam līgumam  
6. Dažāda veida un materiāla suvenīriem, maksas ceļvežiem, kartēm, bukletiem, katalogiem, grāmatām, žurnāliem, pastkartēm, u.c. cena tiek veidota piegādātāja cenai pievienojot 25 % uzcenojuma likmi, ja līgumā nav atrunātas savādāk – noteikta konkrēta pārdošanas cena, no kuras pārdevējs saņem starpnieka komisiju  
7. Mājražotāju un individuālā darba veicēju ražojumiem cena tiek veidota iepirkuma cenai pievienojot 5 % uzcenojuma likmi  
8. Aģentūras organizēto maksas pasākumu – semināri, koncerti, tikšanās, apmācības – dalības maksas tiek veidotas pēc noslēgtās līgumcenas ar izpildītāju proporcionāli plānotajam apmeklētāju skaitam  
9. Velosipēdu (komplektā ar ķiveri) izsniegšana un saņemšana Burtnieku kvartālā  
9.1. – līdz 6 stundām bērniem līdz 10 g. vec. 2,50
9.2. – līdz 6 stundām pārējiem 5,00
9.3. – par laiku no 8 līdz 24 stundām – bērniem līdz 10 g. vec. 3,50
9.4. – par laiku no 8 līdz 24 stundām – pārējiem 7,00
10. Ieejas biļete uz kultūras vai izklaides pasākumu  
10.1. Pieaugušajiem (1 personai) 1,00; 2,00;

3,00; 5,00;

7,00; 10,00

10.2. Skolēniem, studentiem un pensionāriem (1 personai) 0,50; 1,00;

1,50; 2,50;

5,00; 7,00

11. Meistarklases – darbnīcas, degustācijas, prezentācijas u.c., ja Aģentūra realizē biļetes  
11.1. Meistarklase (1 personai) 10,00; 15,00;

20,00; 25,00;

30,00

12. Ieejas maksa ekspozīcijā XVIII gs. rātsnamā, Burtnieku ielā 4, Limbažos**  
12.1. Pieaugušajiem (1 personai) 1,00
12.2. Skolēni, studenti, pensionāri 0,50
12.3. Pirmsskolas vecuma bērniem līdz 7 gadiem bez maksas
13. Suvenīrmonētas kalšana 1,00

*  Limbažu novadā reģistrētām biedrībām vai nodibinājumiem,
Limbažu novada iestādēm – bez maksas
** Limbažu novada iestādēm – bez maksas