Jaunumi | Tūrisma stratēģija

Tūrisma nākotnes darbnīcā uzņēmējiem – dabas un aktīvās atpūtas, jahtu tūrisma pakalpojumu sniedzējiem

Limbažu novadā top novada tūrisma attīstības stratēģija 2023.-2030.gadam. Dabas takas, aktīvā atpūta dabā- laivošana, pārgājieni, velo u.c. ir būtiski tūrisma piedāvājuma veidošanā. Aicinām piedalīties 13.martā pl.10 Limbažu novada tūrisma nākotnes darbnīcā uzņēmējiem – dabas un aktīvās atpūtas, jahtu tūrisma pakalpojumu sniedzējiem. Fokusgrupu diskusiju organizēsim hibdrīdformā: esat laipni gaidīti klātienē, Limbažu novada pašvaldības ēkā, Rīgas ielā 16 vai arī attālināti …

Tūrisma nākotnes darbnīcā uzņēmējiem – dabas un aktīvās atpūtas, jahtu tūrisma pakalpojumu sniedzējiem Read More »

Jaunumi | Tūrisma stratēģija

Limbažu novada tūrisma nākotnes darbnīca uzņēmējiem – tūrisma mītņu un ēdināšanas pakalpojumu sniedzējiem

Limbažu novadā top novada tūrisma attīstības stratēģija 2023.-2030.gadam. Naktsmītnes un ēdināšanas pakalpojumi ir būtiski tūrisma piedāvājuma veidošanā. Aicinām piedalīties 6.martā pl.10 Limbažu novada tūrisma nākotnes darbnīca uzņēmējiem – tūrisma mītņu un ēdināšanas pakalpojumu sniedzējiem. Fokusgrupu diskusiju organizēsim hibdrīdformā: esat laipni gaidīti klātienē, Limbažu novada pašvaldības ēkā, Rīgas ielā 16 vai arī attālināti tiešsaistes platformā Webex. Saiti izsūtīsim pirms darbnīcas. …

Limbažu novada tūrisma nākotnes darbnīca uzņēmējiem – tūrisma mītņu un ēdināšanas pakalpojumu sniedzējiem Read More »

Jaunumi | Tūrisma stratēģija

Turpinās darbs pie tūrisma attīstības stratēģijas 2023.-2030.gadam izstrādes

27. februārī notika Limbažu novada tūrisma stratēģijas izstrādes pirmā fokusgrupas tikšanās. Pirmā Limbažu novada tūrisma nākotnes darbnīca bija paredzēta kultūras tūrisma, izziņas un radošā tūrisma pasākuma organizētājiem. Diskusijas vadīja Vidzemes Augstskolas tūrisma un atpūtas virziena mācībspēki Agita Līviņa un Iveta Druva-Druvaskalne. Darbnīcas dalībniekiem bija iespēja paust savu viedokli par to, kas mūsu novadā pietrūkst, ar …

Turpinās darbs pie tūrisma attīstības stratēģijas 2023.-2030.gadam izstrādes Read More »

Jaunumi | Tūrisma stratēģija

Aicinām iesaistīties tūrisma stratēģijas izstrādē

Līdz 30.novembrim aicinām izteikt savu viedokli, aizpildot anketu! Aptaujas anketa ir anonīma, iegūtie dati tiks izmantoti apkopotā veidā Limbažu novada tūrisma attīstības stratēģijas izveidē. Paldies par Jūsu viedokli un līdzdalību! Aptauja iedzīvotājiem – https://ieej.lv/iedzivotaju_anketa Aptauja tūrisma uzņēmējiem – https://ieej.lv/turisma_uznemeju_anketa Aptauja novada viesiem – https://ieej.lv/viesu_anket Limbažu novada tūrisma attīstības stratēģija iesniedzama apstiprināšanai Limbažu novada domē līdz …

Aicinām iesaistīties tūrisma stratēģijas izstrādē Read More »

Tiešsaistes sanāksmē iepazīstina ar Limbažu novada tūrisma attīstības stratēģijas izstrādes procesu
Tūrisma stratēģija

Tiešsaistes sanāksmē iepazīstina ar Limbažu novada tūrisma attīstības stratēģijas izstrādes procesu

20. septembrī tiešsaistes sanāksmē plašāka publika tika iepazīstināta ar Limbažu novada tūrisma attīstības stratēģijas 2023.-2030. gadam izstrādes darba grupu un tās rīcības plānu. Interaktīvā veidā, izmantojot menti.com balsošanas rīku, tika apzināts tiešsaistes sanāksmē esošo dalībnieku viedoklis vairākos jautājumos, piemēram, ar kādu vietu, objektu, pasākumu Jums asociējas Limbažu novads, vai kādas ir tūrisma stiprās un vajās …

Tiešsaistes sanāksmē iepazīstina ar Limbažu novada tūrisma attīstības stratēģijas izstrādes procesu Read More »

Tematiskās apakšgrupas
Tūrisma stratēģija

Tematiskās apakšgrupas

Stratēģijas izstrādes procesa laikā uzņēmēji un sabiedrība ir aicināti iesaistīties un izteikt viedokļus, sniegt priekšlikumus par Limbažu novada tūrisma piedāvājumu un attīstību. Izstrādes laikā izveidotas četras apakšgrupas. 2022.gada oktobrī veiksim Limbažu novada iedzīvotāju un tūrisma uzņēmēju anketēšanu. Jautājumu, ierosinājumu gadījumos aicināt sazināties ar darba grupas vadītājiem! Limbažu novada tūrisma attīstības stratēģija iesniedzama apstiprināšanai Limbažu novada …

Tematiskās apakšgrupas Read More »