Tiešsaistes sanāksmē iepazīstina ar Limbažu novada tūrisma attīstības stratēģijas izstrādes procesu

20. septembrī tiešsaistes sanāksmē plašāka publika tika iepazīstināta ar Limbažu novada tūrisma attīstības stratēģijas 2023.-2030. gadam izstrādes darba grupu un tās rīcības plānu.

Interaktīvā veidā, izmantojot menti.com balsošanas rīku, tika apzināts tiešsaistes sanāksmē esošo dalībnieku viedoklis vairākos jautājumos, piemēram, ar kādu vietu, objektu, pasākumu Jums asociējas Limbažu novads, vai kādas ir tūrisma stiprās un vajās puses mūsu novadā?

Prezentācija un balsošanas rezultāti apskatāmi šeit.