Aicinām iesaistīties tūrisma stratēģijas izstrādē

Līdz 30.novembrim aicinām izteikt savu viedokli, aizpildot anketu!

Aptaujas anketa ir anonīma, iegūtie dati tiks izmantoti apkopotā veidā Limbažu novada tūrisma attīstības stratēģijas izveidē.

Paldies par Jūsu viedokli un līdzdalību!

📌Aptauja iedzīvotājiem – https://ieej.lv/iedzivotaju_anketa

📌Aptauja tūrisma uzņēmējiem – https://ieej.lv/turisma_uznemeju_anketa

📌Aptauja novada viesiem – https://ieej.lv/viesu_anket

Limbažu novada tūrisma attīstības stratēģija iesniedzama apstiprināšanai Limbažu novada domē līdz 2023.gada 1.martam, pirms tam organizējot tās publisko apspriešanu.