Uzņēmumu reģistrēšanas un likvidēšanas dinamika Limbažu novadā

Uzņēmumu reģistrēšanas un likvidēšanas dinamika Limbažu novadā

Vērtējot jaunu uzņēmumu reģistrēšanas dinamiku, redzams, ka laika periodā kopš 2013. gada Limbažu novadā reģistrēti 1156 jauni uzņēmumi. Kopš 2013. gada likvidēto uzņēmumu skaits novada teritorijā ir bijis identisks kā jaunreģistrēto, kas nozīmē, ka kopējais uzņēmumu skaits Limbažu novada teritorijā kopš 2013. gada sākuma nav mainījies. Tikmēr valstī šajā laika posmā kopējais uzņēmumu skaits sarucis par 16,4 tūkstošiem (114,3 tūkst. jaunu uzņēmumu, 130,7 tūkst. likvidēto).

Lursoft dati rāda, ka Limbažu novadā reģistrēto uzņēmumu pamatkapitāls uz 2022. gada 31. decembri veidoja 63,46 milj. EUR. Gada laikā novada uzņēmumu kopējā pamatkapitāla apjoms audzis par 6,49%, tikpat straujš pieaugums bijis arī gadu iepriekš. Jānorāda, ka valstī reģistrēto uzņēmumu kopējais pamatkapitāls 2021. gadā palielinājās par 22,55%, savukārt pērn – par 2,10%.

Dati no LURSOFT 17.07.2023 par 2022. gadu