Starpvalstu sadarbības projekts “Maršruti pāri robežām Latvijā un Somijā”

Vidzemes lauku  partnerība “Brasla” sadarbībā ar Somijas vietējo rīcības grupu  Kehittämisyhdistys SILMU ry uzsāk īstenot starpvalstu sadarbības  projektu “Maršruti pāri robežām Latvijā un Somijā”, kura ietvaros iesaistīsies piecas – Alojas, Kocēnu, Krimuldas, Limbažu un Pārgaujas novadu pašvaldības.

Projekta  mērķis ir veicināt zināšanu pārnesi un inovāciju lauku apvidu  teritorijās, stiprinot saikni pār novadu teritorijām, rosinot  pašvaldības un privāto personu (juridisko un fizisko) sadarbību, lai  nodrošinātu informētu un ilgtspējīgu dabas vērtību mantojuma izmantošanu  tūrismā.

Projekta laikā notiks dabas taku  teritorijas maršrutu izpētes, testēšanas pasākumi Latvijā un Somijā,  sekmējot mazās uzņēmējdarbības attīstību, tūrisma piedāvājumu kvalitātes  palielināšanu. Sadarbības projektā plānoti interaktīvi informatīvie  semināri, ievadlekcijas, publiski, izglītojoši pasākumi ar tūrisma jomas  speciālistu un ekspertu piedalīšanos, aicinot iesaistīties vietējos  iedzīvotājus. Sadarbībā ar Somijas vietējās rīcības grupas dalībniekiem  un tūrisma speciālistiem notiks pieredzes apmaiņa, zināšanu pārnese  esošo dabas taku izpētē un pilnveidošanā.

Projekts Nr. 19-00-A019.333-000001 Maršruti pāri robežām Latvijā un Somijā” tiek īstenots Eiropas Lauksaimniecības fonda lauku attīstībai Latvijas Lauku attīstības programmas 2014.-2020.gadam pasākuma “Starpteritoriālā  un starpvalstu sadarbība” ietvaros.

Limbažu novadā, sadarbojoties pašvaldības aģentūrām “ALDA” un “LAUTA” paredzēts uzlabot pieejamību Augstrozes ezera dienvidu daļā posmā no  atpūtas vietas “Griezes” līdz “Saullēkti”. Labiekārtošanas darbos paredzēta labierīcību, koka dēļu laipas (~ 1km garumā) izvietošana un tiltiņa atjaunošana par ezerā ietekošo kanālu.

Plašāk par projekta aktivitātēm partnerības “Brasla” mājas lapā- sadaļā “Projekti”- skatīt šeit