“Tūrisma informācijas zīmju un stendu izvietošana Limbažu novadā”

Projekta mērķis- Attīstīt tūrisma infrastruktūru Limbažu novadā partnerības “Brasla” teritorijā, veidot dabas un kultūrvēsturisko tūrisma objektu un vietu atpazīstamību, atvieglojot apmeklētājiem orientēšanos un veicināt vietu apmeklējumu skaita pieaugumu.

Projekta id.nr. 19-09-AL20-A019.2201-000005

Projekta realizēšanas laikā:
1. Uzstādītās norādes zīmju komplekti (abpusēji) uz dabas un kultūrvēsturiskajiem objektiem Umurgas, Katvaru, Vidrižu un Limbažu pagastos;
2. Izveidoti trīs (3) ārpustelpu mobilās uzlādes punkti– darbībai no atjaunojamā enerģijas avota- saules baterijām- kas izvietoti atpūtas vietās lauku teritorijās, kur nav pieejamas citas mobilo ierīču uzlādes iespējas;
3. Izveidoti un uzstādīti informatīvie stendi- trīs (3) gab.;
4. Labiekārtota viena (1) atpūtas vieta pie Augstrozes ezera- “Griezes”, Umurgas pagasts- galds, soli, atkritumu tvertne, veloturētājs, informatīvais stends, mobilā uzlādes ierīce, ugunskura vieta- zivju kūpinātava.

Projekta īstenošanas laiks no 2019. gada 1. augusta līdz 2020. gada 31.jūlijam

Kopējās projekta attiecināmās izmaksas: 16 952,10  EUR, tai skaitā 90 % ELFLA finansējums un 10 % Limbažu novada pašvaldības līdzfinansējums

ELFLA_NAP2020_leader_2

Plašāka informāciju par ELFLA atrodama Eiropas Komisijas tīmekļa vietnē