Nodarbināto skaits Limbažu novada uzņēmumos un bezdarba līmeņa izmaiņas

Nodarbināto skaits Limbažu novada uzņēmumos un bezdarba līmeņa izmaiņas

Pēdējos gados darbinieku skaits, kas nodarbināts Limbažu novadā reģistrētajos uzņēmumos, gan ik gadu sarucis, 2022. gadā tam samazinoties līdz 5758 darbiniekiem, no tiem desmito daļu darba vietu nodrošināja ārvalstu kapitāla uzņēmumi. Lielākais darba devējs starp uzņēmumiem ar ārvalstu kapitālu ir SIA “Aloja-Starkelsen”, kas 2022. gadā, balstoties uz Valsts ieņēmumu dienesta publiskotajiem datiem, nodarbināja 82 darbiniekus. Pēdējos trīs gadus ražotāja darbinieku skaits saglabājies nemainīgs. Jānorāda, ka 2022. gadā SIA “Aloja-Starkelsen” dalībnieki palielināja uzņēmuma pamatkapitālu, kas būtiski uzlaboja attīstības iespējas un izaugsmes tempu. Lursoft dati rāda, ka pērn SIA “Aloja-Starkelsen” apgrozījums palielinājās par 21,23%, sasniedzot 13,29 milj. EUR, savukārt peļņa pēc nodokļiem pieauga līdz 377,4 tūkst. EUR.

Lielākais darba devējs starp Limbažu novadā reģistrētajiem uzņēmumiem arī 2022. gadā bijis AS “Brīvais vilnis”. Valsts ieņēmumu dienesta publiskotā informācija rāda, ka pērn uzņēmumā strādāja 294 darbinieki, par 10 mazāk nekā gadu iepriekš. Neskatoties uz mazāku darbinieku skaitu, aizvadītajā gadā ievērojami audzis AS “Brīvais vilnis” samaksātā iedzīvotāju ienākuma nodokļa un valsts sociālās apdrošināšanas obligāto iemaksu apjoms.

Ja 2021. gadā Limbažu novadā bija seši uzņēmumi, kas nodarbināja vismaz 100 darbiniekus, tad pērn to skaits bijis par vienu mazāks. Lursoft izpētījis, ka visus iepriekšējos gados SIA “Lādes piens” darbinieku skaits palielinājies, 2021. gadā tam sasniedzot 100 nodarbinātos, savukārt pērn tas samazinājies līdz 91 darbiniekam. Uzņēmuma jaunākais pārskats par saimnieciskās darbības rezultātiem 2022. gadā vēl nav pieejams, taču Lursoft izziņā redzams, ka uz š.g. 19. jūliju SIA “Lādes piens” bija uzkrājis 64,72 tūkst. EUR lielu nodokļu parādu.

Otrs lielākais darba devējs Limbažu novadā aiz AS “Brīvais vilnis” 2022. gadā bijis SIA “Madara 93”. Pēdējos gados nodarbināto skaits mazumtirdzniecības uzņēmumā lēnām audzis, pērn sasniedzot 180 strādājošos. Pieejamais gada pārskats liecina, ka 2022. gadā SIA “Madara 93” apgrozījums palielinājies par 11,80%, sasniedzot 15,49 milj. EUR. No tiem nepilnus 15 milj. EUR nodrošināja ieņēmumi no tirdzniecības, bet vēl 0,41 milj. EUR – sabiedriskā ēdināšana. Gada pārskatā publiskotā informācija rāda, ka 2022. gadā SIA “Madara 93” darba algās samaksājusi 1,9 milj. EUR, par 11,63% vairāk nekā gadu iepriekš. Tirgotāja peļņa pēc nodokļu nomaksas samazinājusies no 0,58 milj. EUR 2021. gadā līdz 0,50 milj. EUR pērn.

Lursoft izpētījis, ka vismaz 10 darbinieki 2022. gadā bija 121 Limbažu novada uzņēmumā. Balstoties uz Valsts ieņēmumu dienesta publiskoto informāciju, gadu iepriekš tādi bija 115 komersanti.

Top 3 lielāko darba devēju sarakstu Limbažu novadā noslēdz SIA “Limbažu ceļi”, kas 2022. gadā nodarbinājis 175 darbiniekus. Lursoft dati rāda, ka aizvadītajā gadā ievērojami palielinājies gan SIA “Limbažu ceļi” apgrozījums, gan arī peļņa. Uzņēmuma gada pārskatā redzams, ka pērn tā apgrozījums palielinājies par 21,66%, sasniedzot 29,15 milj. EUR, savukārt peļņa pēc nodokļiem augusi līdz 0,71 milj. EUR (2021. gadā – 0,15 milj. EUR).

Limbažu novada  lielākie darba devēji pēc vidējā darbinieku skaita 2022.gadā:

  1. AS “Brīvais vilnis”: 294 darbinieki;
  2. SIA “Madara 93”: 180 darbinieki;
  3. SIA “Limbažu ceļi”: 175 darbinieki;
  4. SIA “Limbažu slimnīca”: 149 darbinieki;
  5. SIA “N. Bomja maiznīca “Lielezers””: 116 darbinieki;
  6. SIA “BS-Holz”: 93 darbinieki;
  7. SIA “Lādes piens”: 91 darbinieks;
  8. SIA “Aloja-Starkelsen”: 82 darbinieki;
  9. VSIA “Bērnu psihoneiroloģiskā slimnīca “Ainaži””: 81 darbinieks.


Dati no LURSOFT 17.07.2023 par 2022. gadu