Aģentūra izsludina amata vakanci- lietvedis

Limbažu novada pašvaldības aģentūra “LAUTA”  izsludina amata vakanci  Lietvedis/e uz nenoteiktu laiku.

Darba vieta  Limbažu novada pašvaldības aģentūra “LAUTA”, Limbažu novada uzņēmējdarbības un sociālās uzņēmējdarbības attīstības centrā “Hanza”, Burtnieku ielā
2, Limbaži, Limbažu novads, LV-4001

Amata nosaukums: Lietvedis/e

Profesijas klasifikators: 3341 04 LIETVEDIS

Amata saime, līmenis: 20.3., I, mēnešalgu grupa 6

Galvenie amata pienākumi un uzdevumi

 1. Operatīvi nodrošināt saņemto un nosūtāmo dokumentu uzskaiti, reģistrēšanu, skanēšanu un apriti dokumentu vadības sistēmā „Namejs”, aktu sagatavošanu un rēķinu ievadi “VISMA HoP”, dokumentu ievietošanu “Meemo e-work safety”, t.sk. dokumentu nosūtīšanu iekšējiem un ārējiem adresātiem.
  1. Nodrošināt savlaicīgu un precīzu līgumu reģistrēšanu dokumentu vadības sistēmā „NAMEJS”, reģistrētos līgumus savlaicīgi nosūtīt atbildīgām personām, struktūrvienībām un pārvaldēm.
  1. Nodrošināt dokumentu oriģināla un to atvasinājumu juridisko spēku, noformējot tos saskaņā ar normatīvajiem aktiem, kas nosaka dokumentu izstrādāšanas un noformēšanas lietvedības kārtību un valsts valodas lietošanas prasības.
  1. Sagatavot atbildes iesniegumiem, sūdzībām un priekšlikumiem, saskaņā ar Aģentūras direktora norādījumiem un spēkā esošajiem normatīvajiem aktiem.
  1. Sagatavot  rīkojumus pamatdarbības un personāla jautājumos un iesniegt parakstīšanai.
  1. Veikt sēžu, sapulču, sanāksmju u.c. pasākumu protokolēšanu un tehnisko sagatavošanu.
  1. Iesniegt reģistrētos dokumentus Aģentūras direktoram rezolūcijas sagatavošanai.
  1. Sistematizēt un ievietot dokumentus lietā pēc to izpildes, atbilstoši Aģentūras lietu nomenklatūrai.
  1. Ievērot un kontrolēt dokumentu izpildes termiņus.

Prasības

 1. Vidējā vai vidējā profesionālā izglītība, vai augstākā izglītība.
 2. Spēt pastāvīgi un atbilstoši normatīvajiem aktiem izstrādāt un noformēt dokumentus.
 3. Darbs ar dokumentu sistēmām “Namejs” un “VISMA HoP”.
 4. Spēt izmantot informācijas datubāzes un datorprogrammas.
 5. Dažādu līmeņu sēžu un sanāksmju protokolēšana.
 6. Spēt strādāt individuāli un komandā, ievērojot ētikas principus.
 7. Pārzināt un ievērot lietišķo etiķeti, ievērot kompetenci informācijas izmantošanā, sniegšanā un aizsardzībā.
 8. Valsts valodas prasmes normatīvajos aktos noteiktajā līmenī.
 9. Profesionālā pieredze iestādes (institūcijas) dokumentu pārvaldības organizēšanā un nodrošināšanā tiks uzskatīta par priekšrocību.

Piedāvājam

 • stabilu darba vidi klātienē;
 • sociālās garantijas pēc pārbaudes perioda beigām;
 • pusslodzes darbs (20 stundas nedēļā),
 • atalgojums 341 eiro bruto;
 • darba līgums uz nenoteiktu laiku.

CV un motivācijas vēstuli lūdzam sūtīt līdz 2023. gada 1.septembrim pulksten 10:00  uz e-pastu: lauta@limbazunovads.lv vai iesniegt personīgi Limbažu novada uzņēmējdarbības un sociālās uzņēmējdarbības attīstības centrā “Hanza”, Burtnieku ielā 2, Limbažos, LV 4001 vai pa pastu slēgtā aploksnē ar norādi „Limbažu novada pašvaldības aģentūrai “LAUTA”, pieteikums “Lietveža amata vakancei” ar piegādi adresātam norādītajā termiņā.

Papildus informācija: Ilze Millere, ilze.millere@limbazunovads.lv

Pamatojoties uz Fizisko personu datu apstrādes likuma VIII nodaļas 25. pantu, informējam, ka pretendentu pieteikuma dokumentos norādītie personas dati tiks apstrādāti, lai nodrošinātu personāla atlases norisi.