Limbažu novada pašvaldība izsludina konkursu “Gada uzņēmums 2023”

Limbažu novada pašvaldība izsludina konkursu “Gada uzņēmums 2023”, ar mērķi godināt Limbažu novada uzņēmējus vai uzņēmumus, kuri aktīvi un godprātīgi darbojas savā nozarē, sekmējot uzņēmējdarbības vides attīstību, veicinot Limbažu novada uzņēmēju atpazīstamību un popularizējot labās uzņēmējdarbības prakses piemērus.

Aicinām ikvienu līdz 2023. gada 1. novembrim izvirzīt atbilstošākos pretendentus nominācijām:

GADA JAUNAIS UZŅĒMĒJS
– saņem uzņēmums vai uzņēmējs, kurš savu saimnieciskās darbības uzsākšanu reģistrējis ne agrāk kā 2 gadus pirms Konkursa norises;
GADA RAŽOTĀJS
– saņem ražošanas uzņēmums vai uzņēmējs, kurš veic saimniecisko darbību ražojot savu produkciju un to realizējot;
GADA LAUKSAIMNIEKS
– saņem lauksaimniecības uzņēmums, kuram ir stabili un izaugsmi raksturojoši ražošanas rādītāji pret iepriekšējo gadu, izveidota ilgtspējīga saimniekošanas prakse lauksaimniecībā;
GADA TŪRISMA PRODUKTS
– saņem tūrisma uzņēmums vai uzņēmējs, kurš ir radījis jaunu konkurētspējīgu tūrisma produktu – pakalpojumu vai galamērķi un ar savu kvalitāti veicina vai sekmē tā attīstību un ilgtspēju;
GADA PAKALPOJUMU SNIEDZĒJS
– saņem uzņēmums vai uzņēmējs, kurš nodrošina augsta līmeņa klientu apkalpošanas servisu pakalpojumu sniegšanas nozarē (frizētavas, ēdināšana un viesmīlība, visāda veida pakalpojumi, u.tml.);
GADA DARBA DEVĒJS
– saņem uzņēmums vai uzņēmējs, kurš ir radījis 5 (piecas) un vairāk darba vietas un drošu darba vidi, ieguldījuši laiku un līdzekļus darbinieku apmācībā un profesionālajā izaugsmē, veicinājuši savu darbinieku materiālo labklājību;
GADA EKSPORTA PRODUKTS
– saņem uzņēmums vai uzņēmējs, kuram aizvadītajā gadā ievērojami pieaudzis eksporta apjoms, radīts jauns inovatīvs un perspektīvs eksporta produkts vai pakalpojums;
GADA MĀJRAŽOTĀJS/AMATNIEKS
– saņem saimnieciskās darbības veicējs, kurš piedāvā augstas kvalitātes un/vai unikālus mājražošanas vai mājamatniecības produktus;
GADA TIRGOTĀJS
– saņem uzņēmums, kurš nodrošina augsta līmeņa klientu apkalpošanas servisu preču tirdzniecības nozarē;
GADA INOVĀCIJA
– saņem uzņēmums vai uzņēmējs, kuri ir radījuši jaunu, uz zināšanām balstītu produktu vai pakalpojumu, kas ir ievērojami pārāks salīdzinājumā ar agrāk ražotajiem un/vai citiem tirgū esošajiem produktiem, tādējādi gūstot konkurences priekšrocības vai pieeju jauniem tirgiem.

Savu vēlamo kandidātu aicinām pieteikt, aizpildot elektronisko anketu Limbažu novada pašvaldības www.limbazunovads.lv un pašvaldības aģentūras LAUTA  www.lauta.lv mājaslapās –  vai izdrukāto anketu nogādāt Alojas (Brīvzemnieku, Braslavas, Staiceles, Ungurpils “Sala”), Limbažu (Pāles, Skultes, Umurgas, Vidrižu, Viļķenes ) vai Salacgrīvas (Liepupes) apvienību pārvalžu pakalpojumu sniegšanas centros, vai nosūtot uz e-pastu lauta@limbazunovads.lv. Papildus informācija par konkursu rakstot uz e-pastu: ivars.birzgalis@limbazunovads.lv .

Konkursā var izvirzīt uzņēmējus un uzņēmumus, kuru saimnieciskā darbība noris Limbažu novada administratīvajā teritorijā un, kuri ir reģistrēti Valsts ieņēmuma dienestā kā nodokļu maksātāji (skat. konkursa nolikuma 17.punkts)To atbilstību konkursa nolikumam izvērtēs un apbalvošanai noteiks vērtēšanas komisija. Konkursa “Gada uzņēmums 2023” uzvarētāji tiks godināti svinīgā pasākumā decembrī. Uzvarētājs katrā no nominācijām saņems atzinības apliecinājumus un piemiņas balvu.

Konkursa nolikums: https://ej.uz/GadaUznemums2023
Anketa izdrukai: https://ej.uz/GadaUznemums2023Anketa
E- anketa: https://ej.uz/GadaUznemums2023eAnketa

Vairāk informācija:
Ivars Birzgalis
uzņēmējdarbības konsultants
e-pasts: ivars.birzgalis@limbazunovads.lv
t.: +371 26138261