Pagarināts Limbažu novada uzņēmēju aptaujas anketas iesniegšanas termiņš

Paldies visiem Limbažu novada uzņēmējiem, kuri jau aizpildījuši anketu. Lai saņemtu maksimāli daudz un dažādus viedokļus, kas precīzāk ataino situāciju, aicinām visus uzņēmējus, kuri vēl nav paguvuši aizpildīt anketu, to izdarīt līdz 30.11.2020.

Anketu aizpildīt aicināts ikviens, kas veic saimniecisko darbību Limbažu novadā.

Ikviens viedoklis ir vērtīgs, lai noskaidrot situāciju uzņēmējdarbībā Limbažu novadā, kā arī rastu priekšlikumus uzņēmējdarbības vides pilnveidošanai.

Lūdzam atbildēt uz jautājumiem līdz 30.novembrim https://saite.lv/limbazuaptauja

Jau iepriekš pateicamies par veltīto laiku un interesi!

Limbažu novada pašvaldības aģentūra “LAUTA”