Limbažu novada uzņēmēju konsultatīvā padome 

Limbažu novada uzņēmēju konsultatīvā padome  izveidota pēc Limbažu novada domes un vietējo uzņēmēju iniciatīvas ar mērķi veicināt uzņēmējdarbības vides attīstību Limbažu novadā.

Padomes darbības mērķis ir veicināt uzņēmējdarbības vides attīstību Limbažu novada administratīvajā teritorijā un uzturēt dialogu starp Pašvaldību un Limbažu novada uzņēmējiem, tādējādi veicinot viedokļu apmaiņu un tādu lēmumu pieņemšanu, kas ir saskaņā ar spēkā esošiem normatīvajiem aktiem un pozitīvi ietekmē uzņēmējdarbības vidi novadā, kā arī aizstāvēt vietējo uzņēmēju intereses.

Padomes sastāvu veido ne vairāk kā 30 (trīsdesmit) Limbažu novadā reģistrētu uzņēmumu deleģēti pārstāvji, Pašvaldības deleģēts pārstāvis, kā arī Limbažu novadā reģistrētu citu uzņēmumu struktūrvienību, uzņēmēju klubu, apvienību, padomju, asociāciju u.c. deleģēti pārstāvji pēc teritoriālā principa:

  • 10 (desmit) pārstāvji no Alojas pilsētas, Alojas pagasta, Staiceles pilsētas, Staiceles pagasta, Brīvzemnieku pagasta un Braslavas pagasta;
  • 10 (desmit) pārstāvji no Salacgrīvas pilsētas, Salacgrīvas pagasta, Ainažu pilsētas un pagasta, Liepupes pagasta;
  • 10 (desmit) pārstāvji no Limbažu pilsētas, Katvaru pagasta, Limbažu pagasta, Pāles pagasta, Skultes pagasta, Umurgas pagasta, Vidrižu pagasta, Viļķenes pagasta.

Padomes dalībniekus apstiprina ar Padomes lēmumu.
Padomi apstiprina uz 24 mēnešiem. Limbažu novada uzņēmēju konsultatīvās  padomes  Nolikums .pdf

Uzņēmēju konsultatīvās padomes sastāvs
(apstiprināts 24.02.2022. Limbažu novada domes sēdē, Nr.180 (protokols Nr.2, 76.§))

 • SIA „Ķipēnu muiža” valdes locekle Anna Poindere;
 • SIA „Dzīvojam zaļi” valdes loceklis Jānis Zariņš;
 • SIA „KMGV” valdes loceklis Gunārs Grīnbergs;
 • SIA „Carpenter” valdes loceklis Ģirts Uškaurs;
 • IK „Šūšanas studija” īpašniece Ineta Rudzīte;
 • SIA „ISNOT” īpašniece Elīze Marjutenkova;
 • SIA „FAVILLE” valdes locekle Ilze Jakuše-Kreituse;
 • SIA „Krogzeme” valdes loceklis Andris Krogzems;
 • SIA G.A.Projekts īpašnieks Andis Maļinovskis;
 • SIA “EKOEZIS” valdes locekle Inese Banča
 • SIA “SALDO I.M.” valdes priekšsēdētāja Inga Možvillo;
 • SIA “Draugu Dārzs” deleģētais pārstāvis Alvis Bondars;
 • SIA “Smart Synergy” valdes priekšsēdētājs Andris Līvs;
 • SIA “Black bent woodworks” valdes priekšsēdētājs Gatis Zariņš;
 • ZS “Silvas” īpašniece Dina Avotiņa;
 • ZS “Klētnieki” pārvaldniece Linda Nelķe;
 • Biedrība “Ezeru un purvu izpētes centrs”, saimnieciskās darbības veicēja Ilze Ozola;
 • SIA “Aloja-Starkelsen” deleģētais pārstāvis Pēteris Kuzmenko;
 • SIA “Tēraudiņi” deleģētā pārstāve Inese Veinberga;
 • SIA “Trīs saujas” valdes locekle Inga Upatniece
 • ZS “Robežnieki” pilnvarotā persona Ieva Alpa-Eizenberga;
 • Ieva Skuja – pašnodarbinātā;
 • SIA “Kuivižu enkurs” valdes priekšsēdētāja Ilona Trēziņa;
 • SIA “Svētupes muiža” deleģētais pārstāvis Aldis Gusārovs;
 • AS “Citadele banka” Limbažu filiāle deleģētā pārstāve Ilze Kalniņa;
 • SIA “E.Z.K.” īpašnieks Edžus Zvīnis;
 • SIA “C-ZONE” īpašnieks Žanis Dubrovskis;
 • IK “MAME īpašniece Paula Marija Pēce;
 • SIA “Aprūpe dzīvesvietā”  īpašniece Liene Bajinska.

Konsultatīvās padomes priekšsēdētāja: Anna Poindere
Apakšpadomes priekšsēdētāja  Salacgrīvā: Ieva Alpa-Eizenberga
Apakšpadomes priekšsēdētāja  Alojā: Inga Možvillo
Apakšpadomes priekšsēdētājs  Limbažos: Jānis Zariņš

e-pasts: uznemeju.padome@limbazi.lv
www.facebook.com/LNUKP

Informācijai: 

Limbažu novada pašvaldības aģentūras “LAUTA”
Alojas uzņēmējdarbības atbalsta centra “Sala” vadītāja,
Sabīne Stūre
Liepu iela 3, Ungurpils, Limbažu novads, LV-4001
e-pasts: sabine.sture@limbazunovads.lv, t.: +371 265749131

Limbažu novada pašvaldības aģentūras “LAUTA”
Uzņēmējdarbības un sociālās uzņēmējdarbības attīstības centra vadītājs,
uzņēmējdarbības konsultants
Ivars Birzgalis
Burtnieku iela 2, Limbaži, Limbažu novads, LV-4001
e-pasts: ivars.birzgalis@limbazunovads.lv                                                                                                                                                                                                                                  t.: +371 26138261

Konsultatīvās padomes sēdes: 

2024. gadā
18.01.2024.-sēdes darba kārtība-šeit

2023. gadā

21.03.2023.-sēdes darba kārtība- šeit
21.02.2023.-sēdes darba kārtība- šeit
24.01.2023.-sēdes darba kārtība- šeit

2022. gadā                                                                                                                                                                                                                                               

22.11.2022-sēdes darba kārtība- šeit
13.10.2022.-sēdes darba kārtība- šeit;
13.09.2022.-sēdes darba kārtība- šeit;
14.06.2022.-sēdes darba kārtība-šeit;
16.05.2022.-sēdes darba kārtība- šeit;
19.04.2022.-sēdes darba kārtība- šeit;
15.03.2022.-sēdes darba kārtība- šeit;
18.01.2022.-sēdes darba kārtība- šeit

2021.gadā
27.10.2021.-sēdes darba kārtība-šeit;
07.07.2021.-sēdes darba kārtība- šeit;
12.05.2021.- sēdes darba kārtība-šeit;
07.04.2021.- sēdes darba kārtība-šeit;
10.03.2021.- sēdes darba kārtība-šeit;
17.02.2021.- sēdes darba kārtība- šeit;
06.01.2021.- sēdes darba kārtība-šeit;

2020.gadā
21.10.2020.- sēdes darba kārtība- šeit;
16.10.2019.- sēdes darba kārtība šeit;
05.12.2018.- sēdes darba kārtība šeit;
18.10.2017.- sēdes darba kārtība šeit;
19.09.2017.-sēdes darba kārtība šeit;
22.03.2017.-sēdes darba kārtība šeit.