Konsultatīvā padome

Limbažu novada uzņēmēju konsultatīvā padome  izveidota pēc Limbažu novada domes un vietējo uzņēmēju iniciatīvas ar mērķi veicināt uzņēmējdarbības vides attīstību Limbažu novadā.

Padomes darbības mērķis ir sekmēt uzņēmējdarbības attīstību Limbažu novadā un aktivizēt dialogu starp Domi un vietējiem uzņēmējiem, veicinot viedokļu apmaiņu un lēmumu pieņemšanu saskaņā ar pastāvošo likumdošanu, pozitīvi ietekmējot uzņēmējdarbības vidi novadā un aizstāvot vietējo uzņēmēju intereses.

Padomes sastāvu veido ne vairāk kā 15 Limbažu novadā reģistrētu uzņēmumu deleģēti pārstāvji, Pašvaldības deleģēti pārstāvji, kā arī novadā reģistrētu citu uzņēmumu struktūrvienību, uzņēmēju klubu, apvienību, padomju, asociāciju u.c. deleģēti pārstāvji.

Padomes dalībniekus apstiprina ar Domes lēmumu.
Padomi apstiprina uz 24 mēnešiem.

 

 

Uzņēmēju konsultatīvās padomes sastāvs (no 28.01.2021.)

1. SIA „Latvijas lauku konsultāciju un izglītības centrs” Limbažu nodaļas vadītājs Aigars Legzdiņš;
2. SIA „Eko dārzs” valdes locekle Aija Ošāne;
3. SIA „Krogzeme” valdes loceklis Andris Krogzems;
4. SIA „Ķipēnu muiža” valdes locekle Anna Poindere;
5. SIA „Lauku būvserviss” valdes loceklis Eduards Zilberts;
6. IK „Lapsa rada” īpašniece Elīze Marjutenkova;
7. SIA „FAVILLE” valdes locekle Ilze Jakuše-Kreituse;
8. SIA „Dzīvojam zaļi” valdes loceklis Jānis Zariņš;
9. SIA „Viesulis Plus” deleģēta pārstāve Lilita Tūce;
10. SIA „DUDŪ Drive” valdes locekle Līga Jansone;
11. SIA „Zaļās dzelves” valdes loceklis Māris Treimanis;
12. SIA „Izdevniecība Auseklis” valdes priekšsēdētāja Regīna Tamane;
13. Informatīvās platformas „Limbažniek zina par ko iet run” izveidotājs Roberts Viziņš;
14. Pašnodarbinātais Rūdolfs Pelēkais;
15. SIA „Latvia Timber International” valdes priekšsēdētājs Valdis Noriņš.

Konsultatīvās padomes priekšsēdētājs:
Māris Treimanis

Padomes priekšsēdētāja vietniece:
Elīze Marjutenkova

e-pasts: uznemeju.padome@limbazi.lv
www.facebook.com/LNUKP

Konsultatīvās padomes sēdes:

12.05.2021.- sēdes darba kārtība-šeit;
07.04.2021.- sēdes darba kārtība-šeit;
10.03.2021.- sēdes darba kārtība-šeit;
17.02.2021.- sēdes darba kārtība- šeit;
06.01.2021.- sēdes darba kārtība-šeit;
21.10.2020.- sēdes darba kārtība- šeit;
16.10.2019.- sēdes darba kārtība šeit;
05.12.2018.- sēdes darba kārtība šeit;
18.10.2017.- sēdes darba kārtība šeit;
19.09.2017.-sēdes darba kārtība šeit;
22.03.2017.-sēdes darba kārtība šeit.

Uzņēmēju konsultatīvās padomes nolikums

  • no 28.01.2021. – (tiks pievienots)
  • no 27.12.2013. līdz 27.01.2021. šeit