Limbažu novada uzņēmēju konsultatīvā padome 

Limbažu novada uzņēmēju konsultatīvā padome  izveidota pēc Limbažu novada domes un vietējo uzņēmēju iniciatīvas ar mērķi veicināt uzņēmējdarbības vides attīstību Limbažu novadā.

Padomes darbības mērķis ir veicināt uzņēmējdarbības vides attīstību Limbažu novada administratīvajā teritorijā un uzturēt dialogu starp Pašvaldību un Limbažu novada uzņēmējiem, tādējādi veicinot viedokļu apmaiņu un tādu lēmumu pieņemšanu, kas ir saskaņā ar spēkā esošiem normatīvajiem aktiem un pozitīvi ietekmē uzņēmējdarbības vidi novadā, kā arī aizstāvēt vietējo uzņēmēju intereses.

Padomes sastāvu veido ne vairāk kā 30 (trīsdesmit) Limbažu novadā reģistrētu uzņēmumu deleģēti pārstāvji, Pašvaldības deleģēts pārstāvis, kā arī Limbažu novadā reģistrētu citu uzņēmumu struktūrvienību, uzņēmēju klubu, apvienību, padomju, asociāciju u.c. deleģēti pārstāvji pēc teritoriālā principa:

  • 10 (desmit) pārstāvji no Alojas pilsētas, Alojas pagasta, Staiceles pilsētas, Staiceles pagasta, Brīvzemnieku pagasta un Braslavas pagasta;
  • 10 (desmit) pārstāvji no Salacgrīvas pilsētas, Salacgrīvas pagasta, Ainažu pilsētas un pagasta, Liepupes pagasta;
  • 10 (desmit) pārstāvji no Limbažu pilsētas, Katvaru pagasta, Limbažu pagasta, Pāles pagasta, Skultes pagasta, Umurgas pagasta, Vidrižu pagasta, Viļķenes pagasta.

Padomes dalībniekus apstiprina ar Domes lēmumu.
Padomi apstiprina uz 24 mēnešiem. Limbažu novada uzņēmēju konsultatīvās  padomes  Nolikums .pdf

Uzņēmēju konsultatīvās padomes sastāvs (apstiprināts 24.02.2022. Limbažu novada domes sēdē, Nr.180 (protokols Nr.2, 76.§))

 • SIA „Krogzeme” valdes loceklis Andris Krogzems;
 • SIA „Ķipēnu muiža” valdes locekle Anna Poindere;
 • IK „Lapsa rada” īpašniece Elīze Marjutenkova;
 • SIA „FAVILLE” valdes locekle Ilze Jakuše-Kreituse;
 • SIA „Dzīvojam zaļi” valdes loceklis Jānis Zariņš;
 • IK „Šūšanas studija” īpašniece Ineta Rudzīte;
 • SIA „KMGV” valdes loceklis Gunārs Grīnbergs;
 • SIA „Carpenter” valdes loceklis Ģirts Uškaurs;
 • SIA “Draugu Dārzs” deleģētais pārstāvis Alvis Bondars;
 • SIA “SALDO I.M.” valdes priekšsēdētāja Inga Možvillo;
 • SIA “Smart Synergy” valdes priekšsēdētājs Andris Līvs;
 • SIA “Black bent woodworks” valdes priekšsēdētājs Gatis Zariņš;
 • ZS “Silvas” īpašniece Dina Avotiņa;
 • ZS “Klētnieki” pārvaldniece Linda Nelķe;
 • Biedrība “Ezeru un purvu izpētes centrs”, saimnieciskās darbības veicēja Ilze Ozola;
 • SIA “Aloja-Starkelsen” deleģētais pārstāvis Pēteris Kuzmenko;
 • SIA “Tēraudiņi” deleģētā pārstāve Inese Veinberga;
 • ZS “Robežnieki” pilnvarotā persona Ieva Alpa-Eizenberga;
 • Ieva Skuja – pašnodarbinātā;
 • SIA “Kuivižu enkurs” valdes priekšsēdētāja Ilona Trēziņa;
 • SIA “Svētupes muiža” deleģētais pārstāvis Aldis Gusārovs;
 • AS “Citadele banka” Limbažu filiāle deleģētā pārstāve Ilze Kalniņa;
 • SIA “E.Z.K.” īpašnieks Edžus Zvīnis;
 • SIA “C-ZONE” īpašnieks Žanis Dubrovskis;
 • IK “MAME īpašniece Paula Marija Pēce.
 • SIA G.A.Projekts īpašnieks Andis Maļinovskis.

Konsultatīvās padomes priekšsēdētāja: Anna Poindere
Apakšpadomes priekšsēdētāja  Salacgrīvā: Ieva Alpa-Eizenberga
Apakšpadomes priekšsēdētāja  Alojā: Inga Možvillo
Apakšpadomes priekšsēdētājs  Limbažos: Jānis Zariņš

e-pasts: uznemeju.padome@limbazi.lv
www.facebook.com/LNUKP

Konsultatīvās padomes sēdes:

2022.gadā:

13.10.2022.-sēdes darba kārtība- šeit;
13.09.2022.-sēdes darba kārtība- šeit;
14.06.2022.-sēdes darba kārtība-šeit;
16.05.2022.-sēdes darba kārtība- šeit;
19.04.2022.-sēdes darba kārtība- šeit;
15.03.2022.-sēdes darba kārtība- šeit;
18.01.2022.-sēdes darba kārtība- šeit

2021.gadā
27.10.2021.-sēdes darba kārtība-šeit;
07.07.2021.-sēdes darba kārtība- šeit;
12.05.2021.- sēdes darba kārtība-šeit;
07.04.2021.- sēdes darba kārtība-šeit;
10.03.2021.- sēdes darba kārtība-šeit;
17.02.2021.- sēdes darba kārtība- šeit;
06.01.2021.- sēdes darba kārtība-šeit;

2020.gadā
21.10.2020.- sēdes darba kārtība- šeit;
16.10.2019.- sēdes darba kārtība šeit;
05.12.2018.- sēdes darba kārtība šeit;
18.10.2017.- sēdes darba kārtība šeit;
19.09.2017.-sēdes darba kārtība šeit;
22.03.2017.-sēdes darba kārtība šeit.