Limbažu novada pašvaldība pārskata telpu nomas maksu krīzes skartajām nozarēm

Ņemot vērā to, ka daudziem uzņēmumiem sakarā ar Covid-19 izplatību un tā saistītajiem ierobežojumiem ir būtiski pasliktinājusies finanšu situācija, šī gada 26. marta sēdē Limbažu novada dome lēma par telpu nomas maksas samazinājumu krīzes skartajām nozarēm.

Informējam, ka Domes lēmums ir spēkā un attiecināms arī uz šoruden izsludināto ārkārtējo situāciju.

Tā kā mācības notiek attālināti, uzņēmumi, kas sniedz ēdināšanas pakalpojumus Limbažu novada pašvaldības izglītības iestādēs, pilnā apmērā atbrīvoti no telpu nomas maksas un nomas maksas par virtuves iekārtu izmantošanu.

Izmaiņas Limbažu novada pašvaldības telpu nomas maksas nosacījumos ir arī VAS “Latvijas Pasts” un komersantiem, biedrībām un pašnodarbinātām personām, kas sniedz sabiedriskās ēdināšanas, tūrisma, publisku pakalpojumu rīkošanas, fizioterapijas un skaistumkopšanas pakalpojumus. Šie komersanti tiks pilnā apmērā atbrīvotas no telpu nomas maksas par periodu, kurā pārtraukuši pakalpojuma sniegšanu. Savukārt, ja komersants turpina sniegt pakalpojumu, telpu nomas maksai tiks piemērots 50 % atvieglojums.

Tāds pats lēmums pieņemts arī attiecībā uz komersantiem un pašnodarbinātām personām, kas veic tirdzniecību ar rūpniecības precēm Limbažu tirgus teritorijā esošajos tirdzniecības kioskos. Ja tirdzniecība pārtraukta, komersants tiek pilnā apmērā atbrīvots no telpu un/vai zemes nomas maksas, savukārt turpinot tirdzniecību tiek piemēroti atvieglojumi 50 % apmērā.

Lai saņemtu telpu nomas maksas atvieglojumu, komersantam pašvaldībā jāiesniedz iesniegums.

Dome lēma arī nepiemērot kavējuma procentus un līgumsodus nomas maksas samaksas kavējuma gadījumā. Pašvaldības telpu nomas maksas atvieglojumi tiks piemēroti uz Covid-19 izplatības ierobežošanai noteikto laiku.

Šis ir viens no veidiem, kā pašvaldība krīzes laikā var nākt pretī novada komersantiem.

Aija Kamala
Limbažu novada pašvaldības sabiedrisko attiecību speciāliste