Limbažos tiekas uzņēmējdarbības speciālisti

Lai pārrunātu aktuālus jautājumus, 27. maijā Limbažu novada Uzņēmējdarbības centrā ar Limbažu novada pašvaldības aģentūras LAUTA direktori Ilzi Milleri un uzņēmējdarbības konsultantu Agri Vēveri tikās Alojas novada komercdarbības speciāliste Sabīne Stūre un Salacgrīvas novada uzņēmējdarbības konsultante Elīna Lilenblate.

Sarunā galvenokārt tika apspriesti jautājumi par jaunumiem pieaugušo izglītībā. Visi bija vienisprātis, ka šajā situācijā īpaši svarīga ir sadarbība Valsts izglītības attīstības aģentūras (VIAA) īstenotajā ESF projektā “Nodarbināto personu profesionālās kompetences pilnveide”. Tāpat arī tika pārrunāti jautājumi par Profesionālās izglītības kompetenču centra “Rīgas Valsts tehnikums” Limbažu teritoriālās struktūrvienības turpmāko attīstību.

Uzņēmējdarbības speciālisti dalījās pieredzē par sadarbību ar uzņēmējiem, par izglītības vajadzībām novados. Tika nolemts rudenī rīkot uzņēmējiem kopīgas mācības, katru reizi nodarbības organizējot vienā no trim novadiem.

Limbažu novada pieaugušo izglītības koordinatore
Vaira Ābele