CHRISTA – Culture and Heritage for Responsible, Innovative and Sustainable Tourism Actions

CHRISTA – Culture and Heritage for Responsible, Innovative and Sustainable Tourism Actions (Kultūra un mantojums atbildīgām, inovatīvām un ilgtspējīgām tūrisma darbībām) projekts ir ES starpreģionu sadarbības programmas Interreg Europe projekts, kurā kopš 2016. gada aprīļa ir iesaistījušies partneri no deviņiem dažādiem reģioniem 10 Eiropas Savienības (ES) valstīs.
Limbažu novada pašvaldība ir Vidzemes tūrisma asociācijas sadarbības partneris projektā.

Projekta mērķis ir aizsargāt un saglabāt dabas un kultūras vērtības, lai attīstītu un popularizētu inovatīvas, ilgtspējīgas un atbildīgas tūrisma stratēģijas, iekļaujot nemateriālo un industriālo mantojumu, izmantojot interpretācijas un digitalizācijas pieeju, kā arī kapitalizējot labās prakses piemērus, veicināt politikas dokumentu izpratni, attīstīšanu un resursu palielināšanu nākamo četru gadu laikā.

Kultūras un dabas mantojums ir neatņemama un nozīmīga katras valsts, reģiona vai galamērķa daļa. Ir svarīgi apzināt un izprast tā nozīmi vietējās pašvaldības, reģiona, valsts, kā arī Eiropas līmenī, uzsverot tieši kultūras un dabas mantojuma vērtību saglabāšanu un atjaunošanu, kā arī veicināt ilgtspējīga un atbildīga tūrisma attīstību. Izmantojot starpreģionālas sadarbības iespējas, būtiski ir īstenot efektīvu un inovatīvu politiku, lai vērstu vēl lielāku uzmanību kultūras mantojuma aizsardzībai.

Četru gadu laikā, projekta partneri strādās pie tā, lai uzlabotu vietējās / reģionālās attīstības stratēģijas un rīcības plānus (Action Plans), saskaņā ar ES politikas un Eiropa 2020 mērķiem, deviņos galamērķu reģionos. Izstrādātie plāni ir CHRISTA projekta viens no galvenajiem paredzamajiem rezultātiem un galvenie labuma guvēji ir dažādas vietējas un reģionālās institūcijas un citas ieinteresētās personas.

Projekta inaugurācijas un atklāšanas darba semināra pasākums norisinājās 2016. gada 23. – 24. maijā Salonikos, Grieķijā, kurā piedalījās Vidzemes Tūrisma asociācijas pārstāvji kā vienīgie projekta partneri no Baltijas valstīm. Zīmīgi, ka projektā iesaistījusies daļa partneru no iepriekš veiksmīgi realizētā CHARTS projekta, kura ietvaros jau izveidojusies spēcīga starpreģionālā partnerība.

Projekta CHRISTA partneri:

1. Pafosas reģionālā tūrisma organizācija (Pafos Regional Board of Tourism) – Kipra, vadošais partneris (partneris no CHARTS projekta)
2. Eiropas Kultūras tūrisma tīkls (European Culturas Tourism Network – ECTN) – Belģija;
3. Veneto reģions (Veneto Region), Itālija (partneris no CHARTS projekta);
4. Centrālās Maķedonijas reģions (Region of Central Macedonia), Grieķija;
5. Vastra Gotaland reģions (Region of Vastra Gotaland), Zviedrija (partneris no CHARTS projekta);
6. Granadas apgabala pašvaldība (County Council of Granada), Spānija;
7. Vidzemes Tūrisma asociācija (Vidzeme Tourism Association), Latvija (partneris no CHARTS projekta);
8. Sibiu apgabala Tūrisma asociācija (Sibiu County Tourism Association), Rumānija;
9. Burgas pašvaldība (Burgas Muicipality), Bulgārija (partneris no CHARTS projekta);
10. Ave reģiona pašvaldību kopiena (Intermunicipal Community of Ave Region), Portugal;

Līdzīgi kā CHARTS projektu, arī šo plānots īstenot iesaistot Vidzemes pašvaldības un citas ieinteresētās puses, kā to paredz arī projekta mērķi.

Projekta CHRISTA Vidzemes sadarbības partneri:

1. Alūksnes novada dome;
2. Apes novada dome;
3. Carnikavas novada dome;
4. Ērgļu novada dome;
5. Limbažu novada dome; 
6. Strenču novada dome;
7. Saulkrastu novada dome;
8. Gulbenes novada dome;
9. Raunas novada dome;
10. Vecpiebalgas novada dome;
11. Smiltenes tehnikums;
12. Turaidas muzejrezervāts.

Projekta ieviešanas laikā tiks izstrādāts priekšlikums Kultūras tūrisma Rīcība plāna īstenošanai Vidzemē. Sadarbības partneriem būs iespēja piedalīties projekta starptautiskajos pasākumos, kas veltīti dažādām kultūras tūrisma tēmām. Tiks organizēti vietējie semināri, kuru ietvaros tiks diskutēts ar kultūras tūrismu saistītām tēmām – problēmām un risinājumiem, kā arī uzņemts viens no starptautiskajiem darba semināriem ar praktiskām vizītēm u.c. aktivitātes.

Projekta CHRISTA kopējās budžets ir 1,771 775 Eiro, kur Eiropas Reģionālā attīstības fonda (ERAF) līdzfinansējums ir 1,506 008,75 Eiro jeb 85 %. Vidzemes Tūrisma asociācijas projekta budžets ir 154 250 EUR, no kuriem 85% līdzfinansē ERAF.

Limbažu novada pašvaldības projekta kopējais budžets aktivitāšu ieviešanai līdz 2020. gadam ir ~ 16 500 EUR, no kuriem Limbažu novada pašvaldības līdzfinansējums ~2475 EUR  jeb 15 % no kopējās summas.

Projekta koordinatore par aktivitātēm Limbažu novadā-
‍Ilze Millere,
‍tālr: +371 64070608
‍e-pasts: ilze.millere@limbazi.lv


‍Lai sekotu līdzi projekta kopīgām aktivitātēm- skatīt šeit