Hanzas savienība

Ziemeļjūras un Baltijas reģiona vācu tirdzniecisko pilsētu savienība sāka veidoties 13. gs. 1. pusē, kļūstot par Ziemeļeiropas, Austrumbaltijas, un daļēji pat Anglijas tirgu monopolisti.

Kaut gan Hanzas savienībā galvenās bija vācu pilsētas Baltijas jūras un Ziemeļjūras piekrastē, tomēr nozīmīgu lomu spēlēja arī Latvijas pilsētas – Limbaži, Kuldīga, Straupe, Valmiera, Koknese, Cēsis un Rīga. Par vācu tirgotāju rosību mūsdienās šajās pilsētās saglabājies ne mazums liecību, un kultūrvēsturiskajam mantojumam piemīt neatkārtojama savdabība. Bijušās Hanzas savienības pilsētas ceļ dienasgaismā arī seno laiku ēdienu receptes un seno amatu prasmes.

Limbaži bija Hanzas savienības dalībniece, kuras izkārtojums un ielu plānojums mūsdienās ir teju tāds pats kā 14. gadsimtā.