Konsultatīvā padome

Limbažu novada uzņēmēju konsultatīvā padome  izveidota pēc Limbažu novada domes un vietējo uzņēmēju iniciatīvas ar mērķi veicināt uzņēmējdarbības vides attīstību Limbažu novadā.

Padomes darbības mērķis ir sekmēt uzņēmējdarbības attīstību Limbažu novadā un aktivizēt dialogu starp Domi un vietējiem uzņēmējiem, veicinot viedokļu apmaiņu un lēmumu pieņemšanu saskaņā ar pastāvošo likumdošanu, pozitīvi ietekmējot uzņēmējdarbības vidi novadā un aizstāvot vietējo uzņēmēju intereses.

Padomes sastāvu veido ne vairāk kā 13 Limbažu novadā reģistrētu uzņēmumu deleģēti pārstāvji, Pašvaldības deleģēti pārstāvji, kā arī novadā reģistrētu citu uzņēmumu struktūrvienību, uzņēmēju klubu, apvienību, padomju, asociāciju u.c. deleģēti pārstāvji.

Padomes dalībniekus apstiprina ar Domes lēmumu.
Padomi apstiprina uz 36 mēnešiem.

Uzņēmēju konsultatīvās padomes sastāvs (no 27.04.2017.)

 1. Andris Krogzems, SIA “Krogzeme” valdes loceklis;
 2. Jānis Dāboliņš, Z/S “Ausmas” deleģēts pārstāvis;
 3. Andis Zaļaiskalns, SIA “Limbažu ceļi” valdes loceklis;
 4.  Aigars Legzdiņš, SIA “Latvijas lauku konsultāciju un izglītības centrs”, Limbažu nodaļas vadītājs;
 5. Aija Ošāne, SIA “Eko dārzs” valdes locekle;
 6. Ilze Millere, Limbažu novada tūrisma informācijas centra vadītāja;
 7. Guna Preimane, Z/S “Vīksnas” īpašniece;
 8.  Lilita Tūce, SIA “Viesulis Plus” deleģēta pārstāve;
 9. Regīna Tamane, SIA “Izdevniecība Auseklis” valdes priekšsēdētāja;
 10. Ilze Jakuša-Kreituse, SIA “Faville” valdes locekle;
 11. Elīze Marjutenkova, zīmola “LapsaRada” īpašniece;
 12. Agris Vēveris, Limbažu novada pašvaldības uzņēmējdarbības konsultants.

Konsultatīvās padomes priekšsēdētājs:
Agris Vēveris, mob.tālr.28350218
e-pasts: uznemeju.padome@limbazi.lv

Konsultatīvās padomes sēdes:

21.10.2020.- sēdes darba kārtība- šeit;
16.10.2019.- sēdes darba kārtība šeit;
05.12.2018.- sēdes darba kārtība šeit;
18.10.2017.- sēdes darba kārtība šeit;
19.09.2017.-sēdes darba kārtība šeit;
22.03.2017.-sēdes darba kārtība šeit.

Uzņēmēju konsultatīvās padomes nolikums šeit