Lemj par atvieglojumiem ielu tirdzniecībai Limbažu novadā

Limbažu novada pašvaldības aprīļa domes sēdē lēma līdz 2021. gada 31. decembrim būtiski samazināt nodevu ielu tirdzniecībai novadā.

Lēmums par nodevas samazināšanu saistīts ar nepieciešamību veikt atbalsta pasākumus saistībā ar Covid-19 infekcijas izplatības radītajām sekām, iniciēts Limbažu novada uzņēmēju konsultatīvās padomes marta sēdē, lai sniegtu atbalstu sabiedriskās ēdināšanas  pakalpojumu sniegšanai Limbažos un novadā.

Saistošo noteikumu izmaiņas paredz uz laiku līdz 2021.gada 31.decembrim noteikumu 3.1.9., 3.1.10. un 3.1.11. apakšpunktos (sabiedriskā ēdināšana ar un bez alkoholiskiem dzērieniem, alkoholiskie dzērieni, t.sk. alus) noteiktajai nodevas likmei piemērot 90% atlaidi tirdzniecības dalībniekiem un sabiedriskās ēdināšanas pakalpojumu sniedzējiem, kuru saimnieciskā darbība pastāvīgi tiek īstenota Limbažu novadā.

Ielu tirdzniecības veikšanai vai organizēšanai publiskās vietās, uzņēmējam/ saimnieciskās darbības veicējam Limbažu novadā ir jāsaņem pašvaldības izsniegta ielu tirdzniecības atļauja.   Saņemot ielu tirdzniecības vai ielu tirdzniecības organizēšanas atļauju, ir maksājama pašvaldības nodeva par tirdzniecību publiskās vietās, saskaņā ar Limbažu novada pašvaldības saistošajiem noteikumiem un domes lēmumiem. Nodevu par tirdzniecību publiskās vietās maksā personas, kuras tirgojas publiskās vietās Limbažu novada pašvaldības teritorijā.

Ielu tirdzniecība uzņēmējiem/saimnieciskās darbības veicējiem tiek organizēta saskaņā ar Limbažu novada domes 2012. gada 24.maija saistošajiem noteikumiem Nr. 17 “Par ielu tirdzniecību un tirgus statusa piešķiršanas kārtību Limbažu novadā”.

Nodevas likme ielu tirdzniecībai pašvaldībā tiek organizēta atbilstoši 2015.gada 25.jūnija saistošajiem noteikumiem Nr. 14 “Par Limbažu novada pašvaldības nodevām”.

Saistošie noteikumi nosūtīti Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijai atzinuma saņemšanai. Noteikumi stāsies spēkā pēc to publicēšanas Limbažu novada pašvaldības informatīvajā izdevumā „Limbažu Novada Ziņas”.

 

Limbažu novada pašvaldības aģentūra “LAUTA”
www.lauta.lv