Infostunda par projektu komercdarbības uzsākšanai

Infostunda par projektu komercdarbības uzsākšanai
Aicinām jaunos uzņēmējus un biznesa ideju autorus iesniegt pieteikumus konkursam “Atbalsts komercdarbības uzsākšanai Limbažu novadā 2021.gadā”.
Konkursa mērķis – stimulēt jaunu komersantu veidošanos Limbažu novadā, motivējot sava biznesa veidošanai. Konkursa pieteikumu iesniegšana tiek noteikta laika periodā no 2021.gada 8.marta līdz 2021.gada 12.aprīlim.
Vienam konkursa uzvarētājam pašvaldības piešķirtā atbalsta summa nepārsniedz 3000,00 EUR (trīs tūkstoši eiro).
Projekta līdzfinansējumu saņēmušas dažādas biznesa idejas –tehnikas vai iekārtu iegādei, ārpakalpojumu izdevumiem (grāmatvedības, juriskonsulta, reģistrācijas izmaksas), interneta mājaslapas izstrādei, licenču iegādei, specifiska rakstura datorprogrammu iegādei un darba spēka apmācībai, preču zīmes reģistrācijai, telpu remonta izmaksām (ja telpas tiek nomātas), patentu reģistrācijai, augļu, dārzeņu pārstrādei, dārza mēbeļu, koka konstrukciju un bērnu rotaļu laukumu izgatavošanai, kulinārijas izstrādājumu (tortes, cepumi) izgatavošanai, skaistum kopšanas un pēdu aprūpes pakalpojumu sniegšanai, arborista, mežistrādes pakalpojumu sniegšana un citas idejas.u.c. Iesniegtos pieteikumus vērtē komisija, kuras sastāvā ir Limbažu novada pašvaldības Attīstības nodaļas vadītājs, AS „Attīstības finanšu institūcija Altum” Vidzemes reģiona vadītāja, SIA „Krogzeme” valdes loceklis, IK „ROTĀ” īpašniece, SIA „Latvia Timber International” valdes priekšsēdētājs, Latvijas Investīciju un attīstības aģentūra, Siguldas biznesa inkubatora vadītāja.
16.martā pl.15 Webex tiešsaistē Limbažu novada pašvaldības aģentūra “LAUTA” organizē infostundu, kuras laikā uzņēmējdarbības speciālists Agris Vēveris sniegs pārskatu par projekta iesniegšanai nepieciešamo informāciju, dokumentiem, biežākajiem jautājumiem kurus uzdod projekta idejas sagatavotāji.
Sagatavojot pieteikumu par interesējošiem jautājumiem, aicinām sazināties ar uzņēmējdarbības konsultantu Agri Vēveri un pieteikties individuālām konsultācijām: tālruņa numurs: 28350218, e-pasta adrese: agris.veveris@limbazi.lv