LIAA Siguldas biznesa inkubators

Pakalpojumi pieejami tikai pēc iepriekšēja pieraksta. Pieteikšanās pakalpojumiem, sazinoties ar  Biznesa inkubatoru.
Uz pakalpojumu jāierodas precīzi norādītajā laikā un pieteikto cilvēku skaitā. Ar ierašanos klients apliecina, ka viņam nav noteikti pašizolācijas, mājas karantīnas vai stingras izolācijas nosacījumi un nav elpošanas ceļu infekcijas pazīmju.

LIAA Siguldas Biznesa inkubators
Krišjāņa Valdemāra iela 3A, Sigulda, LV-2150, Latvija
Tālruni 62400903

E-pasts sigulda@liaa.gov.lv
Darba laiks darba dienās no plkst. 8.30 līdz 17.00

Kontaktpersonas:
Gundega Vanaga-Janberga, Biznesa inkubatora vadītāja
Elza Alberiņa, vecākā projektu vadītāja
Inga Šķendere, vecākā projektu vadītāja

LIAA Siguldas Biznesa inkubatora aktivitātēm var sekot līdzi Facebook lapā un biznesa inkubatoru mājaslapā.

Latvijas Investīciju un attīstības aģentūras (LIAA) Siguldas Biznesa inkubatorā ir iespēja esošiem uzņēmējiem un uzņēmējdarbības uzsācējiem saņemt atbalstu biznesa idejas attīstībai, biznesa plāna izstrādei vai jau esoša jauna uzņēmuma darbības veicināšanai.

Atbalsta mērķis ir attīstīt uzņēmējam tādas prasmes, lai pēc izstāšanās no inkubatora tas spētu patstāvīgi būt konkurētspējīgs un pelnošs.

Inkubators piedāvā uzņēmējdarbības uzsākšanai un biznesa idejas attīstīšanai nepieciešamo darba vidi, konsultācijas, apmācības, seminārus un tīklošanās pasākumus, mentoru atbalstu, pakalpojumu un līdzfinansējuma grantu.

Inkubatorā var iestāties gan fiziska persona ar biznesa ideju, gan jau esošie komersanti, kas nav reģistrēti ilgāk par trim gadiem,

Pieejamie atbalsta veidi inkubatorā uzņemtiem dalībniekiem:

PIRMSINKUBĀCIJA

Pirmsinkubācijas atbalsta laikā biznesa idejas autors sešus mēnešus bez maksas izmanto inkubatora koprades telpas, atvērto biroju un biroja aprīkojumu, konsultācijas, apmācības un mentoru atbalstu.

Pirmsinkubācijas programma uzņem fiziskas personas un komersantus, kas nav reģistrēti ilgāk par trim gadiem, un uzņemšana notiek nepārtraukti.

Programmā ietilpst:

  • konsultācijas biznesa modeļa pilnveidei un biznesa idejas novērtēšanai;
  • biznesa prasmju un iemaņu apguve;
  • koprades telpa – uzņēmējdarbībai nepieciešamais atvērtais birojs (openoffice) un biroja aprīkojums;
  • lekcijas, apmācības un semināri;
  • mentoru konsultācijas, kuras sniedz pieredzējuši uzņēmēji un eksperti.

INKUBĀCIJA

Programma pieejama uzņēmumiem, kas nav reģistrēti ilgāk par trim gadiem, un tā ilgst līdz četriem gadiem, kamēr uzņēmums ir sasniedzis inkubācijas mērķus. Uzņemšana inkubācijā notiek periodiski.

Inkubācijas atbalsta laikā papildu pirmsinkubācijas programmas pakalpojumiem inkubatora dalībniekiem ir iespēja saņemt 50% līdzfinansējumu biznesa attīstībai nepieciešamo pakalpojumu iegādei, piemēram, grāmatvedībai, telpu nomai, dizainam, mārketingam, tehnoloģiskajām konsultācijām un prototipu izstrādēm, sertificēšanai, laboratoriju izmaksām un citām izmaksām. Šo pakalpojumu iegādi nodrošina LIAA.

Inkubācijas programmā uzņēmējiem ir iespēja pretendēt arī uz grantu (ar 50% līdzfinansējumu) līdz 10 tūkstošiem eiro pakalpojumu un līdz 5 tūkstošiem eiro aprīkojuma iegādes izmaksu segšanai. Pakalpojumu sākotnēji 100% apmērā apmaksā uzņēmējs. Granti aprīkojuma iegādes līdzfinansēšanai pieejami no otrā inkubācijas gada.

INTERESANTI
LIAA Siguldas Biznesa inkubatora finanšu atbalsta veidi
Grantu atbalsts LIAA Siguldas Biznesa inkubatora klientiem

Siguldas Biznesa inkubatora pakalpojumi ir pieejami 12 novadu teritorijās – ne tikai Siguldas, bet arī Alojas, Ādažu, Carnikavas, Garkalnes, Inčukalna, Krimuldas, Limbažu, Mālpils, Salacgrīvas, Saulkrastu un Sējas novadu uzņēmējiem un uzņēmējdarbības uzsācējiem.

LIAA biznesa inkubatori tiek finansēti ERAF projekta “Reģionālie biznesa inkubatori un radošo industriju inkubators” ietvaros.
Sīkāka informācija par projektu pieejama LIAA tīmekļa vietnē. Tur arī pieejamas pieteikuma formas, lai iestātos biznesa inkubatorā.


Siguldas Biznesa inkubators ir izveidots ERAF Darbības programmas “Izaugsme un nodarbinātība” 3.1.1.specifiskā atbalsta mērķa “Sekmēt MVK izveidi un attīstību, īpaši apstrādes rūpniecībā un RIS3 prioritārajās nozarēs” 3.1.1.6.pasākuma “Reģionālie biznesa inkubatori un radošo industriju inkubators” projekta Nr.3.1.1.6/16/I/001 “Reģionālie biznesa inkubatori un radošo industriju Inkubators” ietvaros.