CHRISTA – Culture and Heritage for Responsible, Innovative and Sustainable Tourism Actions (Kultūra un mantojums atbildīgām, inovatīvām un ilgtspējīgām tūrisma darbībām) projekts ir ES starpreģionu sadarbības programmas Interreg Europe projekts, kurā kopš 2016. gada aprīļa ir iesaistījušies partneri no deviņiem dažādiem reģioniem 10 Eiropas Savienības (ES) valstīs. Limbažu novada pašvaldība ir Vidzemes tūrisma asociācijas sadarbības partneris …

CHRISTA – Culture and Heritage for Responsible, Innovative and Sustainable Tourism Actions Lasīt tālāk

Projekta “Hanzas vērtības ilgtspējīgai sadarbībai (HANSA)” (Hanseatic Approach to New Sustainable Alliances (HANSA)) gaitā, sadarbojoties Hanzas pilsētām Zviedrijā, Igaunijā un Latvijā, Baltijas jūras reģions tiks aktīvi pozicionēts kā vieta, kur iespējams iepazīties ar Hanzas mantojumu un vēsturi, tā iekļaujot to kopējā plašās viduslaiku tirgotāju savienības vēstures izpētes Eiropas kontekstā. Vietējā līmenī tiks attīstīti vietējie tūrisma objekti, nacionālajā līmenī tiks veicināta …

Hanzas vērtības ilgtspējīgai sadarbībai (HANSA) Lasīt tālāk