Atbalsts komercdarbības uzsākšanai

Konkurss „Atbalsts komercdarbības uzsākšanai Limbažu novadā”:

Konkursa mērķis ir  veicināt jaunu komersantu veidošanos Limbažu novadā, motivējot sava biznesa veidošanai. Vienam konkursa uzvarētājam pieejamā pašvaldības atbalsta summa ir līdz  5000,00 EUR (trīs tūkstoši eiro).

2023. gada konkursa „Atbalsts komercdarbības uzsākšanai Limbažu novadā” nolikumu un pieteikuma veidlapu skatīt šeit;

Konkursa pieteikuma sagatavošanas laikā Limbažu novada pašvaldības aģentūra “LAUTA” rīko informatīvus seminārus par konkursa nosacījumiem, biežāk uzdotajiem jautājumiem, atbalsta jomām.

Papildus informācija par konkursa nosacījumiem, sazinoties ar  Alojas uzņēmējdarbības atbalsta centra “Sala” vadītāju Sabīni Stūri, Liepu ielā 3, Ungurpilī, tālr. 25716927;