2021. gada 17.februārī pl.16 tiešsaistē notiks jaunās Limbažu novada uzņēmēju konsultatīvās padomes pirmā sēde     Plānotā darba kārtība 1) Limbažu novada uzņēmēju konsultatīvās padomes darba plāni 2021. gadā, ziņo Māris Treimanis, LNUKP priekšsēdētājs; 2) Jaunais LNUKP logo, identitāte, tās mērķi, ziņo Elīze Marjutenkova, LNUKP priekšsēdētāja vietniece; 3) LNUKP komunikācija ar biedriem, komunikācija ar Limbažu …

Limbažu novada uzņēmēju konsultatīvās padomes sēde februārī Lasīt tālāk

2021. gadā Limbažu novadā darbu uzsākusi jauna Uzņēmēju padome. Līdz ar jaunievēlēto sastāvu veiktas izmaiņas arī padomes nolikumā nosakot, ka  līdzšinējo 36 mēnešu padomes darbības termiņu samazināt uz 24 mēnešiem, bet dalībnieku sastāvs padomē palielināts no 13 uz 15. Jaunais sastāvs apstiprināts Limbažu novada domes 2021. gada 28.janvāra sēdē. 1. SIA „Latvijas lauku konsultāciju un …

Apstiprināta jaunā Limbažu novada Uzņēmēju konsultatīvā padome Lasīt tālāk

Lai sniegtu atbalstu uzņēmējiem, Limbažu novada pašvaldības aģentūra “LAUTA” sadarbībā ar kolēģiem no Alojas un Salacgrīvas novadiem izzināja uzņēmēju vajadzības un vēlmes darbinieku un viņu pašu profesionālas kompetences pilnveidošanā. Ņemot vērā anketās izteiktos priekšlikumus, piedāvājam Vidzemes Augstskolas Zināšanu un tehnoloģiju centra izstrādāto apmācību ciklu. Nodarbības notiks februārī, pieteikšanās līdz 29. janvārim: https://ej.uz/digitalmarketing DALĪBAS MAKSA: 15 EUR. …

Aicinām uzņēmējus pieteikties Vidzemes Augstskolas Zināšanu un tehnoloģiju centra izstrādātajam apmācību ciklam Lasīt tālāk

Limbažu novada uzņēmēju konsultatīvā padome ir izveidota pēc Limbažu novada domes un vietējo uzņēmēju iniciatīvas ar mērķi veicināt uzņēmējdarbības vides attīstību Limbažu novadā. Padome ir aktīvu personu grupa, kas pārstāv uzņēmēju intereses Limbažu novadā un darbojas uz nolikuma pamata. Padomes darbības mērķis ir sekmēt uzņēmējdarbības attīstību Limbažu novadā un aktivizēt dialogu starp Domi un vietējiem uzņēmējiem, …

6.janvārī notiks tikšanās par jaunas Limbažu novada uzņēmēju konsultatīvās padomes izveidi Lasīt tālāk