Limbažu novada uzņēmēju konsultatīvā padome ir izveidota pēc Limbažu novada domes un vietējo uzņēmēju iniciatīvas ar mērķi veicināt uzņēmējdarbības vides attīstību Limbažu novadā. Padome ir aktīvu personu grupa, kas pārstāv uzņēmēju intereses Limbažu novadā un darbojas uz nolikuma pamata. Padomes darbības mērķis ir sekmēt uzņēmējdarbības attīstību Limbažu novadā un aktivizēt dialogu starp Domi un vietējiem uzņēmējiem, …

6.janvārī notiks tikšanās par jaunas Limbažu novada uzņēmēju konsultatīvās padomes izveidi Lasīt tālāk

No 2020. gada 30. decembra līdz 2021. gada 31. janvārim Labklājības ministrija aicina iesniegt pieteikumus sociālās uzņēmējdarbības uzsācēju biznesa ideju konkursam 2021. Konkursa mērķis ir iesaistīt sociālajā uzņēmējdarbībā cilvēkus bez iepriekšējas pieredzes šajā jomā, kā arī noteikt 20 labākos sociālās uzņēmējdarbības uzsācējus, kuri saņems individuālas konsultācijas savas biznesa idejas realizēšanai. Sociālās uzņēmējdarbības ideju konkursā gaidīsim …

Sociālās uzņēmējdarbības uzsācēju biznesa ideju konkurss 2021 Lasīt tālāk

Lai izzinātu uzņēmējdarbības vides vērtējumu novadā Limbažu novada pašvaldības aģentūra “LAUTA” no 5.- 30. novembrim aicināja uzņēmējus izteikt viedokli par uzņēmējdarbības vidi, komunikāciju, sadarbību, problēmām un iespējām attīstībai. Aktuāls jautājums par izglītošanās iespējām konkurētspējas paaugstināšanai, gan darbinieku profesionālajai pilnveidei, gan uzņēmējiem.  Sadarbībā ar pašvaldības pieaugušo izglītības koordinatori Vairu Ābeli izzinātas arī  uzņēmēju vajadzības un vēlmes  …

Uzņēmējdarbības vides vērtējums uzņēmēju skatījumā Limbažu novadā Lasīt tālāk

default

Limbažu novada pašvaldībai 2021.gadā konkursa kārtībā varētu būt iespēja piesaistīt Eiropas Reģionālās attīstības fonda (ERAF) finansējumu komercdarbības attīstībai nozīmīgas infrastruktūras būvniecībai. Finansējums paredzēts Eiropas Savienības fondu 2014. – 2020. plānošanas perioda specifiskā atbalsta mērķa 5.6.2. pasākumā “Teritoriju revitalizācija, reģenerējot degradētās teritorijas atbilstoši pašvaldību integrētajām attīstības programmām”. Investīcijas atļauts ieguldīt tikai pašvaldības īpašumā, piemēram, publisku ielu …

Aicinām informēt par komercdarbībai nozīmīgas infrastruktūras nepieciešamību Lasīt tālāk

Limbažu novada uzņēmēju konsultatīvā padome ir izveidota pēc Limbažu novada domes un vietējo uzņēmēju iniciatīvas ar mērķi veicināt uzņēmējdarbības vides attīstību Limbažu novadā.  Padome ir aktīvu personu grupa, kas pārstāv uzņēmēju intereses Limbažu novadā un darbojas uz nolikuma pamata. Padomes darbības mērķis ir sekmēt uzņēmējdarbības attīstību Limbažu novadā un aktivizēt dialogu starp Domi un vietējiem …

Tikšanās par jaunas Limbažu novada uzņēmēju konsultatīvās padomes izveidi Lasīt tālāk