Limbažu novada tūrisma attīstības stratēģijas 2023.-2030.gadam izstrādes darba grupu kopējā sanāksme

Limbažu novada tūrisma attīstības stratēģijas 2023.-2030.gadam izstrādes darba grupu kopējā sanāksme

28. oktobrī plkst. 10:00 tiek organizēta Limbažu novada tūrisma attīstības stratēģijas 2023.-2030.gadam izstrādes darba grupu kopējā sanāksme.

Sanāksmes laikā tiks diskutēts par tūrisma zīmola izveidi un mārketinga iespējām, noteiktas Limbažu novada tūrisma prioritārās jomas un produktu potenciālā attīstība, tūrisma uzņēmējdarbības veicināšanas pasākumi un starptautisko sakaru un tūrisma starptautiskās konkurētspējas stiprināšana.

Darba grupas sanāksmē tiek aicināti iesaistīties un izteikt viedokļus ikvienu, kurš sniedz tūrisma pakalpojumu, kuru skar tūrisma attīstība vai ir ieinteresēts tūrisma attīstībā Limbažu novadā.

Lēmumu par Limbažu novada tūrisma attīstības stratēģijas 2023.-2030.gadam izstrādi  pieņēma Limbažu novada pašvaldības augusta domes sēdē.

Limbažu novada tūrisma attīstības stratēģija iesniedzama apstiprināšanai Limbažu novada domē līdz 2023.gada 1.martam, pirms tam organizējot tās publisko apspriešanu.

Darba grupas sanāksmes laiks un vieta: 28. oktobrī plkst. 10:00, Limbažu novada pašvaldības domes administratīvajā ēkā.

Aicinām reģistrēties sanāksmei: https://ieej.lv/TznhP