LIMBAŽU NOVADA UZŅĒMĒJU KONSULTATĪVĀS PADOMES SĒDE

14.06.2022., plkst. 15.00 Uzņēmējdarbības atbalsta centrā SALA, Liepu iela 3, Ungurpilī, notiks Limbažu novada uzņēmēju konsultatīvās padomes sēde.

Šoreiz  sēdes darba kārtībā:

Iepazīšanās ar Uzņēmējdarbības atbalsta centru SALA.

Limbažu novada domes komiteju sēžu un domes sēdes darba kārtības jautājumi. Aktualitātes pašvaldībā Māris Beļaunieks, Limbažu novada pašvaldības Domes priekšsēdētāja 1. vietnieks.

 Diskusija par Uzņēmēju balvu nominācijām.

Citi aktuāli jautājumi, ierosinājumi un informācija:

Atbildes uz iepriekšējā sēdē uzdotajiem jautājumiem;

Padomes priekšsēdētājas un padomes dalībnieku ierosinājumi:

      • Par saistošiem noteikumiem “ Par Limbažu novada pašvaldības nodevām ”;
      • Par sadarbību ar izglītības iestādēm.

 Uz sēdi aicināts un gaidīts ir jebkurš Limbažu novada uzņēmējs.